aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Palmarum | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag van de Veertig Dagen, 11 maart 2012
Johannes 2,13-25
Inleiding
De Tempelreiniging
Vertaling
13Het Pascha van de Joden was nabij
en Jezus ging op naar Jeruzalem
14In het heiligdom vond hij
de verkopers van runderen, schapen en duiven
en de geldwisselaars die daar zaten;
15hij maakte een gesel van biezentouw,
en gooide hij alle schapen en runderen het heiligdom uit.
Het kleingeld van de wisselaars goot hij uit
en de tafels keerde hij om.
16Tegen de duivenverkopers zei hij:
Neem dat mee, hier vandaan!
Maak het huis van mijn vader
niet tot een handelshuis!
17Zijn leerlingen herinnerden zich
dat er geschreven staat:
De inzet voor uw huis zal mij verteren(Ps. 69,10)
18De Joden antwoordden en zeiden tot hem:
Wat voor teken toon je ons,
dat je dit doet? (door dit te doen?)
19Jezus antwoordde en zei tot hen:
Breek deze tempel af,
en in drie dagen zal ik hem [weer] oprichten.
20Toen zeiden de Joden:
In zesenveertig jaar is deze tempel gebouwd,
en jij richt hem in drie dagen [weer] op?
21Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam.

22Toen hij was opgericht uit de doden,
herinnerden zijn leerlingen zich
dat hij dat gezegd had,
en zij vertrouwden de Schrift
en het woord dat Jezus sprak.
23Toen hij in Jeruzalem was
op het feest van Pascha,
vertrouwden velen op zijn naam,
omdat ze zijn tekenen zagen, die hij deed.
24Maar Jezus zelf
vertrouwde zich niet aan hen toe,
omdat hij allen kende
25en omdat hij het niet nodig had
dat iemand een getuigenis gaf over de mens;
want zelf wist hij
wat er in de mens was.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij Derde zondag van de Veertig Dagen
Laatste wijziging 20 Feb 2021 11:32:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 2,13-25 [Evangelie] Dit heiligdom, Joh. 2,13-25 [Evangelie] , Joh. 2,13-22 [Evangelie] , Joh. 2,13-25 [Evangelie] De strijd om het heiligdom

Derde zondag van de Veertig Dagen -
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 14,12-23 [OT-alt]
Joh. 2,13-25 [Evangelie]
Ex. 20,1-17 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 419; Colofon