aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Eerste zondag van de Veertig dagen, 26 februari 2012
Marcus 1,12-15
Vertaling
12En gelijk1 drijft2 de geest hem uit naar de woestijn.
13En hij was veertig dagen in de woestijn,
(waar) hij verzocht werd door de satan,
en hij was bij de wilde dieren
en de engelen dienden hem.
14Na het uitleveren3 van Johannes,
ging Jezus naar Galilea en verkondigt4 het evangelie van God.
15En zeggend5 : de tijd6 werd vervuld7
en het koninkrijk van God is nabijgekomen8 .
Bekeert u9 en gelooft10 in het evangelie.
Noten
1gr.: euthus: terstond, direct, dadelijk, gelijk. Het woord dat de haast laat zien van de dingen die direct na elkaar gebeuren; een kenmerkend woord bij Marcus.
2presens
3overleveren/uitleveren/overhandigen/verraden. Er staat een passieve aoristus, die passieve vorm kan als 'gevangennemen' vertaald worden. In Lucas 24: 7 wordt de passieve aoristus als 'overleveren' in het Nederlands overgezet.
4presens
5presens participium
6grieks: kairos
7passieve perfectum
8actieve perfectum.
9gebiedende wijs, tweede pers. meervoud. 'metanoeoo': bekeren, omkeren, veranderen, boete doen
10gebiedende wijs, tweede persoon mv.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Eerste zondag van de Veertig dagen
Laatste wijziging 24 May 2015 10:41:55
Reacties:
harrypals: een enkele opmerking [2012-02-16 09:26:08]
Op zich goed om het praesens in vs. 12 te laten klinken; maar in vs. 14 staat ('kerussoon') evenals in vs. 15 ('legoon') een participium, en die beiden zou ik parallel vertalen, en ze kunnen zich aanpassen aan het hoofdwerkwoord waar ze allebei afhankelijk van zijn ('elthen'), bijv. '(waar) hij het evangelie verkondigde en zei...'.
Soms zou ik voor andere woorden kiezen: eerder 'getest' dan 'verzocht' (13) en eerder 'keer je om' dan 'bekeert u' (15). En i.p.v. 'geloven in' 'vertrouwen op' (of zelfs 'toevertrouwen aan') in vs. 15? is wel actiever

Andere vertalingen: Mar. 1,1-13 [Evangelie] , Mar. 1,14-20 [Evangelie] , Mar. 1,12-15 [Evangelie] , Mar. 1,14-20 [Evangelie] Roeping, Mar. 1,12-15 [Evangelie] , Mar. 1,14-20 [Evangelie] , Mar. 1,9-15 [Evangelie]
Exegeses: Mar. 1,1-45 [Commentaar] Berg en Zee bij Marcus, Mar. 1,14-20 [Commentaar] geroepen of geronseld?

Eerste zondag van de Veertig dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 3,4-15 [OT-alt]
Gen. 9,8-17 [OT]
Mar. 1,12-15 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 224; Colofon