aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Witte Donderdag, 5 april 2012
Ezechiël 34,1-16
Vertaling
1Het1 woord van JHWH kwam tot mij:
2Mensenzoon,
profeteer tegen Israëls herders,
profeteer en zeg tot hen, de herders:
‘Zo zegt mijn heer JHWH:
Wee, Israëls herders,
die bezig zijn zichzelf te weiden!
Behoren herders niet het kleinvee te weiden?
3Het vet eten jullie,2
met de wol kleden jullie je,
het vetgemeste slachten jullie
het kleinvee weiden jullie niet.
4Het verzwakte hebben jullie niet gesterkt,
het ziekelijke niet genezen,
en het verwonde niet verbonden;
het verdwaalde niet terug doen keren
en het verlorene niet gezocht.
Met kracht hebben jullie hen bedwongen en met geweld.
5Ze raakten verstrooid [omdat ze] zonder herder [waren],
werden tot eten voor al het gedierte des velds
en raakten verstrooid.
6Mijn kleinvee doolt rond
op alle bergen en over elke hoge heuvel
en over het hele oppervlak van de aarde
is mijn kleinvee verstrooid.
En niemand die ernaar vraagt,
niemand die op zoek gaat.’

7Daarom, herders, hoort het woord van JHWH:
8‘Zo waar ik leef,
– godsspraak van mijn heer JHWH
Als het niet waar is!
Omdat mijn kleinvee tot prooi is geworden,
mijn kleinvee tot eten is geworden voor al het gedierte des velds
doordat er geen herder is
– mijn herders niet vragen naar mijn kleinvee
de herders weiden zichzelf
maar mijn kleinvee hoeden ze niet’
9daarom, herders, hoort het woord van JHWH:
10‘Zo zegt mijn heer JHWH:
Zie, ik zál die herders.
Ik zal mijn kleinvee uit hun hand opvragen
en hun kleinveeweiderij laat ik ophouden.
De herders zullen zichzelf niet meer weiden.
Mijn kleinvee zal ik redden uit hun mond,
het zullen voor hen niet als eten dienen.’

11Want zo zegt mijn heer JHWH:
‘Zie, ikzelf (ben er nog)
en ik zal naar mijn kleinvee vragen
en ik zal ernaar omzien.
12Zoals een herder omziet naar zijn kudde
op de dag dat hij zich temidden van zijn verspreide kleinvee bevindt,
zó zie ik om naar mijn kleinvee.
Ik zal het redden uit alle plaatsen waarheen het verstrooid is
op de dag van donkere wolken.3
13Ik zal het laten uittrekken uit de volkeren,
verzamelen uit de landen
en ze naar hun grond doen komen.
Ik zal het weiden op Israëls bergen,
aan de beekbeddingen,
op alle bewoonbare plaatsen van het land.
14Op een goede weide zal ik het weiden,
hoog op Israëls bergen zal hun weide zijn.
Daar legt het zich neer op een goede graasplek
en op een vette weide zal het weiden
op Israëls bergen.
15Ikzelf zal mijn kleinvee weiden
en ikzelf doe het neerliggen
– godsspraak van mijn heer JHWH –.
16Het verlorene zal ik zoeken
en het verdwaalde doen terugkeren,
het verwonde zal ik verbinden
en het ziekelijke sterk maken,
maar het vette en het versterkte zal ik verdelgen.
Ik zal ze volgens recht weiden.’
Noten
1Vertaling Amstelpreekteam, bew. Evert v.d. Berg
2De werkwoorden in vs. 3 staan in het imperfectum, die in vs. 4 in het perfectum en die in vs. 5 in het imperfectum consecutivum (de narratief).
3Letterlijk: wolk en duisternis. Ik vat deze nevenschikking op als een hendiadys.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Witte Donderdag
Laatste wijziging 3 Feb 2012 13:12:02
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ez. 34,11-17 [OT] , Ez. 34,1-10 [OT] , Ez. 34,11-17 [OT] , Ez. 34,1-10 [OT] , Ez. 34,11-17 [OT] , Ez. 34,1-10 [OT] , Ez. 34,1-10 [OT] , Ez. 34,11-16 [OT-alt] , Ez. 34,11-17 [OT]

Witte Donderdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 34,1-16 [OT-alt]
Ex. 12,1-20 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 48; Colofon