aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de veertig dagen, 25 maart 2012
Ezechiël 33,1-20
Vertaling
1Het1 woord van JHWH kwam tot mij:
2Mensenzoon,
spreek tot de kinderen van je volk en zeg hen:
‘[Stel,] een land:
Ik laat daarover een zwaard komen,
en het volk van dat land neemt één man uit zijn geheel
en stelt hem aan als uitkijk.
3Hij ziet het zwaard over het land komen,
laat de sjofar schallen
en waarschuwt het volk.
4Als dan iemand het geluid van de sjofar hoort
maar zich niet laat waarschuwen,
en het zwaard komt en neemt hem mee,
dan zal zijn bloed op zijn hoofd terechtkomen:
5Het geluid van de bazuin heeft hij gehoord,
maar hij heeft zich niet laten waarschuwen:
zijn bloed zal op hem terechtkomen.
Had hij zich laten waarschuwen,
dan had hij kunnen vluchten.2
6Maar de uitkijk,
wanneer hij het zwaard ziet komen,
maar de sjofar niet laat schallen,
en het volk wordt niet gewaarschuwd,
en het zwaard komt en neemt van hen iemand mee,
dan wordt hij door zijn eigen schuld meegenomen,
maar zijn bloed zal ik op de uitkijk verhalen.

7Jij, mensenzoon,3
als uitkijk stel ik je aan over Huize Israël.
Hoor je uit mijn mond een woord,
dan waarschuw je hem in opdracht van mij,
8en als ik tot de boosaardige zeg:
‘Boosaardige, sterven zul je’
en jij spreekt niet om de boosaardige te waarschuwen voor zijn pad,
dan zal hij, de boosaardige, door zijn eigen schuld sterven,
maar jou zal ik voor [het vloeien van] zijn bloed verantwoordelijk stellen.
9En jij,
waarschuw je de boosaardige voor zijn pad
dat hij zich daarvan afkeert,
maar hij keert zich niet af van zijn pad,
hij zal door zijn eigen schuld sterven,
maar jij, jij hebt je leven gered.

10Jij, mensenzoon,
zeg tot Huize Israël:
Zo zeggen jullie:
‘Onze misstappen en onze zonden drukken op ons,
daardoor teren wij weg.

Hoe zullen wij nog leven?’
11Zeg tot hen:
Zo waar ik leef – godsspraak van mijn heer JHWH –:
als ik welgevallen in de dood van de boosaardige had!
Integendeel!: daarin dat de boosaardige zich afkeert van zijn pad en leeft!
Keer je om, keer terug van jullie slechte paden.
Waarom zouden jullie sterven, Huize Israël?

12Jij, mensenzoon,
zeg tot de zonen van je volk:
‘De rechtvaardigheid van de rechtvaardige zal hem niet redden
op de dag van zijn misstap
en de boosaardigheid van de boosaardige.
Hij zal daarover niet struikelen
op de dag waarop hij zich afkeert van zijn boosaardigheid.
Maar de rechtvaardige zal daardoor niet zal kunnen leven
op de dag van zijn zonde.
13Wanneer ik tot de rechtvaardige zeg:
“Leven zul je”
en hij vertrouwt op zijn rechtvaardigheid
en hij doet onrecht –
aan al zijn rechtvaardigheid wordt niet meer gedacht
om het onrecht dat hij deed,
daarom zal hij sterven.

14Wanneer ik tot de boosaardige zeg:
“Sterven zul je”
en hij keert zich af van zijn zonde
doet recht en gerechtigheid
15en laat de boosaardige het pand [naar zijn eigenaar]  terugkeren,
hij vergoedt het geroofde
en volgt de voorschriften ten leven
om geen onrecht te doen –
leven zal hij en niet sterven.
16Al zijn zonden waaraan hij zich bezondigd heeft,
zullen hem niet worden toegedacht.
Recht en rechtvaardigheid doet hij –
leven zal hij.

17De zonen van je volk zeggen:
“De weg van de heer is niet in orde”,
maar hun weg is zelf niet in orde.
18Wanneer een rechtvaardige zich afkeert van zijn rechtvaardigheid
en onrecht doet,
zal hij daarom sterven.
19En wanneer een boosaardige zich afkeert van zijn boosaardigheid
en recht en rechtvaardigheid doet,
zal hij derhalve leven.
20En dan zeggen jullie:
“Niet in orde is de weg van de heer”!
Ieder naar zijn weg zal ik jullie berechten,
Huize Israël!’
Noten
1Vertaling Amstelpreekteam, bewerking Evert van den Berg
2Vgl. Ezechiël 17: 15 en 18.
3Deze perikoop komt vrijwel woordelijk overeen met Ezechiël 3: 16-21.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 5e van de veertig dagen
Laatste wijziging 23 Jan 2012 09:08:26
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ez. 33,7-11 [OT] , Ez. 33,7-11 [OT] , Ez. 33,7-11 [OT] , Ez. 33,7-11 [OT] , Ez. 33,7-11 [OT]

5e van de veertig dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 33,1-20 [OT-alt]
Joh. 12,20-33 [Evangelie]
Jer. 31,31-34 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 809; Colofon