aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Paaswake, 7 april 2012
Marcus 16,1-8
....terwijl de zon opgaat
Vertaling
1En toen het sabbath geweest was,
kochten  Maria van Magdala en Maria (de moeder) van Jacobus en Salomé
specerijen om hem te gaan balsemen.
2En zeer vroeg op de eerste dag van de sabbatsweek
komen zij bij de tombe,
terwijl de zon opgaat
3En zij zeiden tot elkaar:
Wie zal voor ons de steen afwentelen,
uit de opening van het graf?
4En opkijkend aanschouwen zij,
dat de steen teruggewenteld was.
Want hij was bepaald groot.

5Toen ze het graf ingingen,
zagen ze ter rechterzijde een jongeman zitten,
gehuld in een wit gewaad.
6En zij waren totaal ontzet.
Hij zegt hen evenwel:
Wees niet ontzet.
Jezus zoeken jullie, de gekruisigde uit Nazareth?
Hij is opgewekt,
hier is hij niet!
Zie, de plek waar zij hem gelegd hadden.
7Maar, ga heen, zeg aan zijn leerlingen,
en ook aan Petrus,
dat hij jullie voorgaat naar Galilea.
Daar zullen jullie hem zien,
zoals hij jullie gezegd heeft.

8En zij gingen er uit en vluchtten van het graf weg,
want ze waren in shock, buiten zinnen.
En niemand zeiden zij iets,
want zij vreesden.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Paaswake
Laatste wijziging 15 Feb 2021 15:17:22
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 16,1-8 [Evangelie] , Mar. 16,1-8 [Evangelie] , Mar. 16,1-8 [Evangelie] , Mar. 16,1-8 [Evangelie] , Mar. 16,1-8 [Evangelie]
Exegeses: Mar. 16,1-8 [Commentaar] de jongeling in wit gewaad

Paaswake - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 16,1-8 [Evangelie]
Ez. 36,33-38 [OT-alt]
Gen. 22,1-19 [OT]
Jes. 54,4-14 [OT]
Ez. 36,24-28 [OT]
Ex. 14,15-31 [OT]
Sef. 3,12-20 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 4; Colofon