aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e zondag na Epifanie, 7 januari 2007
Lucas 3,15-22
Doop van de Heer
Inleiding
Jezus' doop in de Jordaan
Vertaling
Luc. 3:15,16, 21,22.

15Terwijl de verwachting bij het volk groeide
en allen bij zichzelf te rade gingen over Johannes
of hij ook niet de messias kon zijn,
16antwoordde Johannes allen met de woorden:
Ik doop jullie met water,
maar hij komt die sterker is dan ik,
voor wie ik niet goed genoeg ben de riem van zijn sandalen los te maken,
hij is degene die jullie zal dopen met heilige geest en vuur.

21Het geschiedde terwijl heel het volk gedoopt werd,
en nadat ook Jezus gedoopt was en aan het bidden was,
dat de hemel geopend werd
22en de heilige geest neerdaalde op hem in de lijfelijke gedaante als een duif
en een stem uit de hemel geschiedde:
Jij bent mijn zoon de geliefde, in jou heb ik vreugde.
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 1e zondag na Epifanie
Laatste wijziging 5 Jan 2007 21:10:02
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 3,15-22 [Evangelie] , Luc. 3,15-16 [Evangelie] , Luc. 3,21-22 [Evangelie]

1e zondag na Epifanie - wit

Joh 3,15-22

Overige teksten:

Luc. 3,15-22 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 958; Colofon