aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e zondag van de veertig dagen, 1 april 2012
Marcus 11,1-11
Inleiding
Intocht in Jeruzalem
Vertaling
1Wanneer zij Jeruzalem naderen,
Bethfagè en Bèthanië bij de Olijfberg,
zendt hij er twee van zijn leerlingen op uit.
2Hij zegt tegen hen:
ga naar het dorp tegenover jullie.
Zodra jullie daar binnen gaan zul je een veulen aantreffen,
vastgebonden, waar nog nooit een mens op gezeten heeft.
Maak dat los en breng het hierheen.
3Wanneer iemand tegen jullie zegt:
wat doen jullie daar?
Zeg dan:
de heer heeft het nodig,
maar hij zal het onmiddellijk weer hierheen terug sturen.
4Zij gingen op pad en troffen een veulen aan,
bij een deur, buiten, op de straat
en zij maken het los.
5Sommigen van degenen die daar stonden zeiden tegen hen:
wat doen jullie daar dat je het veulen losmaakt?
6Zij spraken tot hen zoals Jezus gezegd had
en men liet hen begaan.
7Zij brengen het veulen bij Jezus
en leggen hun kleren er bovenop.
Toen ging hij er op zitten.
8En velen strooiden hun kleren uit op de weg,
anderen groene takken die zij hakten op de velden.
9En zowel degenen die voorop gingen
alsook zij die achter aansloten schreeuwden:
Hosanna!
Gezegend die komt in de naam van de Heer,
10gezegend het komende koningschap van onze vader David;
Hosanna in de hoogste (hemelen)!
11Hij ging naar Jeruzalem, naar de tempel.
Hij keek naar alles rondom.
Omdat het al laat geworden was
ging hij naar Bethanië, met de twaalf.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 6e zondag van de veertig dagen
Laatste wijziging 15 Feb 2021 09:50:11
Reacties:
Gerda: Markus 11:1-11 opmerkingen [2012-03-01 11:48:18]
vers 8: op de (weide)velden lijkt me een betere vertaling, daar staat wel hier en daar een boom, het meervoud is wat merkwaardig.

vers 9: hier zou ik Heer toch met een hoofdletter weergeven, met het oog op de verwijzing naar psalm 118:26.Andere vertalingen: Mar. 11,1-11 [Evangelie] , Mar. 11,11-25 [Evangelie] , Mar. 11,1-11 [Evangelie]

6e zondag van de veertig dagen - rood en paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 11,1-11 [Evangelie]
Jes. 50,4-7 [OT]
Jes. 52,13-15 [OT]
Jes. 53,1-13 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 352; Colofon