aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de Advent | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Est. 4,1-17 Ester en Mordechai
Joh. 1,1-14 Gods principe
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jesaja 62,1-5
1Omwille van Sion kan ik niet zwijgen
omwille van Jeruzalem kan ik niet stil zijn
totdat zijn gerechtigheid als lichtglans tevoorschijn komt
zijn bevrijding als een fakkel gaat branden.
2De naties zullen je gerechtigheid zien
alle koningen je heerlijkheid.
Men noemt je met een nieuwe naam
die de mond van JHWH bepaalt.
3Je zult een kronende krans zijn in de hand van JHWH
een koninklijke voorhoofdband in de handgreep van je God.
4Er zal niet meer tegen je gezegd worden: 'Verlatene'
en tegen je land zal niet meer gezegd worden: 'Desolaat'
want je zult genoemd worden: 'Zij-is-mijn-behagen'
en je land: 'Gehuwde'
want JHWH heeft behagen in je
en je land wordt ten huwelijk genomen.
5Want zoals een jongeman een meisje huwt
zo zal hij, die jou bouwde,1 je ten huwelijk nemen.
Zoals een bruidegom verrukt is over de bruid
zo is je God verrukt over jou.
Noten
1Met tekstemendatie: lees 'lech bonech' (vgl. Ps. 147,2) in plaats van 'je zonen', vgl. ook Naardense Bijbel —je bouw­meester'. (JD)

Afdrukken | vertaling door kad | bij 2e zondag na Epifanie
Laatste wijziging 17 Oct 2016 10:59:32
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 Om Sion's wil zwijg ik niet stil, Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 Om Sion's wil zwijg ik niet stil, Jes. 62,1-5 Om Sion's wil zwijg ik niet stil, Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5 , Jes. 62,1-3 , Jes. 62,1-5
Deze site heeft 255 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 421; Colofon