aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e zondag van Epifanie, 22 januari 2012
1 Korintiërs 8,1-13
eten met kennis of liefde
Vertaling
I Korintiërs 8:1-13

1Wat betreft het vlees dat aan afgoden geofferd is.
Wij zijn het eens, dat wij allen kennis hebben.
Die kennis maakt opgeblazen,
maar de liefde bouwt op.
2Als iemand meent enige kennis te hebben,
is daarmee nog niet gezegd,
dat dit kennen naar behoren is.
3Maar als iemand God liefheeft,
dan is diegene gekend door Hem.
4Wat betreft het eten van het offervlees:
wij zijn het eens, dat er geen afgod in de wereld is,
en dat niemand God is, behalve één.
5Want ook al zijn er,
zogenaamde goden,
ofwel in de hemel, ofwel op de aarde,
zoals er inderdaad goden in veelvoud, en heren in veelvoud zijn,
6maar voor ons (is er) één God, de Vader,
uit wie alle dingen zijn,
en wij (zijn) tot hem,
en één Heer, Jezus Christus,
door wie alle dingen zijn
wij door hem.
7Maar die kennis (is) er niet bij allen.
Voor sommigen is het nog altijd
omgang met een afgod,
als zij offervlees eten,
en als zij zwak zijn,
wordt hun geweten bevlekt.
8Maar het voedsel plaatst ons niet voor God.
Wanneer wij wel zullen eten
zijn we er niet minder om,
en wanneer wij niet eten,
heeft het geen meerwaarde.
9Maar let op,
dat de manier waarop jullie daarover de beschikking hebben,
geen aanstoot voor de zwakkeren wordt.
10Want als iemand zou zien,
dat u, die kennis hebt,
met een afgod aan tafel gaat,
dan zal diegene, als hij zwak is,
in zijn geweten toch niet opgebouwd worden
om tot het eten van dat offervlees over te gaan ?
11Iemand die zwak is,
gaat dan door jullie kennis ten onder,
die broeder voor wie Christus is gestorven.
12Dat is dus zonde begaan tegen de broeders,
en door het geweten te kwetsen van hen
die zwak zijn,
begaan jullie zonde tegen Christus.
13Daarom als het voedsel
mijn broeder ergernis geeft,
dan zal ik in eeuwigheid geen vlees eten,
opdat ik mijn broeder niet zal ergeren.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 2e zondag van Epifanie
Laatste wijziging 18 Jan 2012 13:19:40
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

2e zondag van Epifanie - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 1,14-20 [Evangelie]
1Sam. 3,1-18 [OT]
1Kor. 8,1-13 [Epistel]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 48; Colofon