aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 4e na Epifanie | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e zondag van Epifanie, 5 februari 2012
Ezechiël 1,1-14
Vertaling
1Het1 geschiedde in het dertigste jaar
in de vierde maand op de vijfde dag van die maand
toen ik te midden van de ballingen was bij de rivier de Kebar
— de hemel ging open —
dat ik godsverschijningen zag.2
2Op de vijfde dag van die maand
— het was het vijfde jaar van de ballingschap van koning Jojakin —
3is het woord van JHWH gekomen
is het gekomen tot Ezechiël,3 de zoon van Buzi, de priester
in het land der Chaldeeën, aan de rivier de Kebar.
De hand van JHWH kwam daar over hem.
4Ik zag
en zie: een stormwind kwam uit het noorden4
een grote wolk en flikkerend vuur;
er was glans omheen
en uit het midden ervan
iets dat oogde als barnsteen, midden uit het vuur
5en uit het midden ervan [kwam] een gedaante van vier levende wezens
en zo zagen zij eruit:
Ze hadden een menselijke gedaante,
6elk had vier gezichten
elk van hen had vier vleugels.
7Hun voeten waren recht,
hun voetzool was als de voetzool van een kalf
ze fonkelden zoals gepoetst koper oogt.
8Mensenhanden waren onder hun vleugels aan hun vier kanten.
Wat hun gezichten en hun vleugels betreft:
9Alle vier hun vleugels waren gezusterlijk met elkaar verbonden;5
Zij draaiden niet om bij hun gaan
ze gingen elk recht voor zich uit.
10De gedaante van hun gezichten was zo:
naar rechts het gezicht van een mens en het gezicht van een leeuw, alle vier
naar links het gezicht van een stier, alle vier
en het gezicht van een adelaar, alle vier.
11En hun vleugels6 waren naar boven uitgespreid
twee van elk aan elkaar verbonden
en twee bedekten hun lichamen.
12Elk recht voor zich uit, zo gingen ze voort.
Waarheen de geest wilde gaan, daarheen gingen ze,
ze hoefden niet om te draaien bij hun gaan.7
13Zo was de gedaante van de wezens:
zij zagen eruit als brandende vuurkolen
als de verschijning van fakkels
die heen en weer gingen tussen de levende wezens.
Het vuur glansde
en uit het vuur kwam bliksem tevoorschijn.
14De wezens: rennend en omkerend
zoals het weerlichten eruitziet.
Noten
1Vertaling: Amstelpreekteam, corr. Evert van den Berg
2wjhj landt hier op een ipf. cons., de vorige drie regels bevatten achtergrondinformatie.
3Ezechiel betekent 'God maakt hard'.
4Uit het noorden komt in de Schrift altijd onheil.
5Eigenlijk staat hier 'zoals een vrouw en haar zuster': gezusterlijk. Exodus 26:3 gebruikt dit ook. Dit is allemaal tempelmateriaal. De vrouw ook als beeld van de tempel. Zie ook 1 Kon 7.
6Aldus LXX; MT heeft: hun gezichten en hun vleugels
7Steeds teruggrijpen op het reeds gebruikte beeld, even herhalen en dan weer een nieuw beeldelement toevoegen.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 5e zondag van Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ez. 1,3-5 [OT] , Ez. 1,1-5 [OT] , Ez. 1,1-5 [OT]

5e zondag van Epifanie - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 1,29-39 [Evangelie]
Ez. 1,1-14 [OT-alt]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 62; Colofon