aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e zondag van Epifanie, 19 februari 2012
Marcus 2,1-12
thuis in Kafarnaum
Inleiding
de volmacht van het mensenkind: zonden afnemen op aarde
Vertaling
1Toen hij weer Kafarnaüm was binnengekomen,
na dagen, werd gehoord dat hij thuis1 was
2en velen verzamelden2 zich,
zodat er zelfs geen ruimten waren bij de deur.
Hij sprak tot hen het woord.
3Toen kwamen ze hem een verlamde brengen
gedragen door vier.
4Omdat zij niet in staat waren hem bij hem te brengen
vanwege de menigte,
ontdekten zij het dak
vanwaar hij was,
na het te hebben weggetrokken,
lieten ze de baar3 neer waarop de verlamde lag.
5Toen Jezus dan hun vertrouwen zag,
zei hij tegen de verlamde:
Kind je zonden worden achtergelaten.
6Nu waren er enige van de Schriftgeleerden
die daar zaten en in hun harten redeneerden:
7Wat spreekt hij daar zo?
Hij lastert!
Wie is in staat zonden achter te laten,
behalve één: God?
8Jezus,
die gelijk in zijn geest inzag dat zij zo redeneerden in zichzelf,
zei hen:
9'Wat redeneren jullie deze dingen in jullie harten?
wat is makkelijker: te zeggen tegen de verlamde:
je zonden worden achtergelaten,
of te zeggen: sta op en draag je baar en wandel?
10Maar opdat jullie weten
dat de zoon van de mens volmacht heeft om zonden achter te laten,
op de aarde...'
zegt hij tegen de verlamde:
11Jou zeg ik:
sta op,
draag je baar
en ga heen naar je huis.
12Hij werd opgewekt
en droeg gelijk zijn baar.
Hij kwam naar buiten voor aller aangezicht,
zodat allen buiten zichzelf raakten
en God verheerlijkten met de woorden:
Zo hebben wij het nog nooit bekeken!
Noten
1en oikooi — geen lidwoord: in Kafarnaüm is hij thuis
2sunagein > synagoge
3krabbatos als baar (zo Naastepad in Menswording) in combinatie met vers 12: ègerthè — hij werd opgewekt
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 7e zondag van Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:20:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 2,1-12 [Evangelie]
Exegeses: Mar. 2,1-12 [Commentaar] Het dak eraf

7e zondag van Epifanie - paars of groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 2,1-12 [Evangelie]
Jes. 43,18-25 [OT]
Ez. 3,1-3 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 539; Colofon