aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e zondag van Epifanie, 12 februari 2012
Marcus 1,39-45
Vertaling
39Hij ging verkondigen in hun synagogen
over heel Galilea
en wierp boze geesten uit.
40Komt er een melaatse bij hem
die een beroep op hem doet,
op de knieën valt
en tot hem zegt:
Als u het wilt,
kunt u me rein maken.
41En met ontferming bewogen
strekt hij zijn hand uit,
pakt [hem] vast
en zegt tot hem:
Ik wil het,
word rein.
42Direct verliet hem de melaatsheid
en was hij [weer] rein.
43Hij viel tegen hem uit
en wierp hem eruit
44en zei tot hem:
Let erop dat je niemand iets zegt;
ga heen, toon je aan de priester
en offer wat Mozes heeft voorgeschreven
in verband met je reiniging —
als getuigenis voor hen.
45Maar hij ging heen
en begon veel te verkondigen
en de zaak bekend te maken,
zodat hij niet meer openlijk
een stad kon binnengaan,
maar buiten was op verlaten plekken;
toch bleven ze naar hem toekomen,
overal vandaan.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 6e zondag van Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 1,29-39 [Evangelie] , Mar. 1,40-45 [Evangelie] Reiniging van een, Mar. 1,29-39 [Evangelie] , Mar. 1,29-39 [Evangelie] De eerste dag...., Mar. 1,40-45 [Evangelie] , Mar. 1,29-39 [Evangelie] Genezingen, Mar. 1,39-45 [Evangelie] Heftige reiniging
Exegeses: Mar. 1,1-45 [Commentaar] Berg en Zee bij Marcus

6e zondag van Epifanie - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 1,39-45 [Evangelie]
Ez. 1,15-28 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 555; Colofon