aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e zondag van Epifanie, 5 februari 2012
Marcus 1,29-39
Inleiding
In grote vaart worden de bezetenheden eruit gewerkt om verder te gaan en te verkondigen
Vertaling
29Meteen gingen ze de synagoge uit
en gingen1 naar het huis van Simon en Andreas,
samen met Jakobus en Johannes.
30Maar de schoonmoeder van Simon lag neer2 , met vurige koorts,
en meteen praten/praatten ze met hem over haar.
31Hij ging naar haar toe,
greep haar bij de hand
en wekte haar op.3
De vurige koorts verliet haar
en zij diende hen.4
32Laat op de avond,
toen de zon was ondergegaan,
brachten ze hem
allen die slecht eraan toe waren
en door demonen bezeten.
33Heel de stad was er,
verzameld bij de deur.5   
34Hij genas velen die er slecht aan toe waren
door allerlei ziektes,
veel demonen gooide hij eruit,
en hij liet niet toe dat de demonen zeiden,
dat ze van hem wisten.
35Heel vroeg, in de nacht nog, stond hij op,
hij ging eruit,
hij ging naar een woestijnplaats,
daar was hij aan het bidden.6
36Simon met wie bij hem waren,
was hem gevolgd,
zij vonden hem
en zeiden/zeggen hem:
Allemaal zoeken ze je.
38Hij zei/zegt hun:
Laten we ergens anders heengaan,
naar de dorpen en steden in de buurt,
dan kan ik ook daar verkondigen7 ,
want daarvoor ben ik erop uitgegaan...!8   
39Om te verkondigen kwam hij
naar hun synagogen,
naar/in heel Galilea,
en om de demonen eruit te gooien.
Noten
1De beide vormen van 'erchomai' allebei met 'gaan' vertaald, met uit, ek, en naar, eis.
2Harry Pals stelt nog voor om te vertalen: 'was gevloerd'
3De associatie met 'opwekken' open houden, wat in NBV niet gebeurt: 'hielp haar overeind'.
4Dienen, hoe moeilijk ook, niet invullen of 'moderniseren', zoals de NBV: 'ze begon voor hen te zorgen', maar open laten.
5In het werkwoord episynago is het woord synagoge gegeven, dat in vs 29 en vs 39 gebruikt wordt: staat de synagoge hier als het ware nu buiten, op straat, voor de deur? Met dank aan Jaco Zuurmond, die mee-las.
6Of met NB: 'bad hij altijd', wat ook door het imperfectum kan worden aangegeven.
7NB: prediken, voor 'kèrussein'. NBV: 'het (goede) nieuw brengen'. Zo'n 'vakterm', blijft moeilijk, ook maar open houden.
8Zo Harry Pals en NB. Betekent exerchomai 'erop uitgaan'? Of is in het 'er-uit-gaan' de 'exodusassociatie' hier belangrijker? Dus 'daarvoor ben ik eruit gegaan'? Hoe zou je in deze lijn  het 'exerchomai uit de synagoge' in vs 29 kunnen opvatten?
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 5e zondag van Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:20:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 1,29-39 [Evangelie] , Mar. 1,39-45 [Evangelie] , Mar. 1,29-39 [Evangelie] De eerste dag...., Mar. 1,29-39 [Evangelie] Genezingen, Mar. 1,39-45 [Evangelie] Heftige reiniging
Exegeses: Mar. 1,1-45 [Commentaar] Berg en Zee bij Marcus

5e zondag van Epifanie - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 1,29-39 [Evangelie]
Ez. 1,1-14 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 863; Colofon