aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Epifanie, 8 januari 2012
Matteüs 2,1-12
Vertaling
1Toen Jezus geboren werd in Bethlehem in Judea
in de dagen van Herodes, de koning,
zie, wijzen uit het oosten kwamen naar Jeruzalem!
2Zij zeiden: waar is de geboren koning der Joden?
Wij zagen namelijk zijn ster in het oosten
en zijn gekomen om hem te kussen.
3=Toen Herodes, de koning, dat hoorde schrok hij
en heel Jeruzalem met hem.
4Hij bracht alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen
en probeerde van hen te weten te komen:
waar wordt de gezalfde geboren?
5Zij zeiden hem: in Bethlehem in Judea,
want zo is geschreven door de profeet:
6'En jij Bethlehem, land van Juda,
jij bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda.
Uit jou zal voortkomen een leidsman
die mijn volk Israël zal weiden'.
7Toen riep Herodes heimelijk de wijzen
en probeerde nauwkeurig van hen te weten
de tijd van het verschijnen van de ster.
8Hij liet hen gaan naar Bethlehem en zei:
doet nauwkeurig navraag naar het kind
en wanneer u het vindt bericht het mij dan
opdat ook ik kan gaan om het te kussen.
9Zij hoorden naar de koning en vertrokken.
En zie: de ster die zij gezien hadden in het oosten
ging voor hen uit totdat hij kwam en bleef staan
boven (de plaats) waar het kind was.
10Toen zij de ster zagen verheugden zij zich met zeer grote verheuging.
11Zij gingen het huis binnen,
zagen het kind met Maria, zijn moeder,
en vielen neer om het te kussen.
Zij openden hun schatkisten en gaven hem geschenken:
goud, wierrook en mirre.
12En gewaarschuwd in een droom om niet terug te keren naar Herodes,
gingen zij langs een andere weg naar hun land terug.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:02:37
Reacties:
harrypals: een enkel punt, als commentaar bij een goed lopend [2011-12-29 20:38:03]
vs. 1. 'geboren was' lijkt mij logische in de verhaalopbouw, kan grammaticaal ook
vss. 2, 8, 11. 'proskunein' is 'neerbuigen', 'aanbidden' — voor 'kussen' heeft het Grieks een ander woord
vs. 3 beter 'koning Herodes' (andere volgorde dan in vs. 1)
vs. 8. ik mis 'poreuthentes', dus: 'ga...'
vs. 11. er staat niet zozeer 'gaven' maar uitdrukkelijk 'aanbrengen'
vs. 12. 'anachorein' een belangrijk woord in het begin van het evangelie, specifieker dan 'teruggaan', meer 'de wijk nemen'

Andere vertalingen: Mat. 2,1-12 [Evangelie] , Mat. 2,1-12 [Evangelie] De wijzen uit het oosten, Mat. 2,1-12 [Evangelie] De wijzen uit het oosten, Mat. 2,1-12 [Evangelie] Wijzen uit het Oosten, Mat. 2,1-12 [Evangelie] De wijzen uit het oosten, Mat. 2,1-12 [Evangelie]

Epifanie - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 2,1-12 [Evangelie]
Jes. 60,1-6 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 249; Colofon