aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e zondag van Advent, 4 december 2011
Johannes 1,19-28
Inleiding
Johannes getuigt: hij is onder de mensen, hij doopt, hij doet, maar ze – we – willen weten: wie, wat dan, waarom, hoe dan? Alsof hier iets te weten valt. Nee, voor je het weet ….
Vertaling
19Dit is het getuigenis van Johannes,
toen de Judeërs vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem hadden gezonden
met de vraag:
Jij, wie ben je?1
20Hij gaf toe en ontkende niet2 ,
hij gaf toe:
Ik ben de gezalfde/messias niet
21Zij vroegen hem:
Wat dan wel? — ben je Elia?
Hij zei/zegt:
Nee, dat ben ik niet.
De profeet— ben je dat?
En hij antwoordde:
Nee.
22Zij zeiden tot hem:
Wie ben je dan?
Wij moeten toch een antwoord geven aan wie ons hebben gezonden.
Wat zeg je over jezelf?
23Hij zei3 :
’Ik ben de stem van een roepende in de woestijn:
maak recht de weg van de Heer!’
zoals de profeet Jesaja heeft gezegd.4
24Zij die gezonden waren5 hoorden tot de farizeeërs.
25Zij stelden hem een vraag en zeiden tot hem:
Waarom doop je dan
als je niet de gezalfde bent en niet Elia en niet een profeet?  
26Johannes antwoordde hun en zei:
Ík doop met water,
te midden van jullie staat hij
die jullie niet kennen,
die na mij komt/komend is,
27voor wie ik niet waard ben
de riemen van zijn schoeisel/sandalen los te maken.
28Dat (alles) geschiedde in Bethanië aan de overkant van de Jordaan,
want daar was het dat Johannes doopte.
Noten
1Of: U, wie bent u? Ook in het vervolg zelf maar kiezen voor u of je.
2homologèsen kai ouk èrnèsato: in NB een geladen vertaling “belijdt”; in NBV vrij, met omhaal vertaald: “hij gaf zonder te aarzelen antwoord en verklaarde ronduit”
3Waarom ‘verklaart’ in NB?
4Jesaja 40,3.
5Of ‘afgezanten’.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 2e zondag van Advent
Laatste wijziging 24 Nov 2011 14:32:10
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 1,19-28 [Evangelie] , Joh. 1,19-28 [Evangelie] , Joh. 1,19-34 [Evangelie]

2e zondag van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 1,19-28 [Evangelie]
Jes. 40,1-11 [OT]
Ri. 9,1-21 [OT-alt]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 995; Colofon