aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tiende zondag van de herfst, Eeuwigheidszondag, 20 november 2011
1 Tessalonicenzen 5,1-11
De dag van onze Heer
Inleiding
Hoewel de dag van onze Heer als een dief in de nacht zal komen, hoeven de broeders en zusters niet te vrezen, omdat ze als kinderen van het licht en van de dag zijn toegerust met het borstwapen van geloof en van liefde (metafoor van gerechtigheid), en met de helm van de hoop op heil (een vrouwelijk klinkende metafoor). Ze worden nog eens opgeroepen om te blijven waken.
Vertaling
1Aangaande de tijden en de gelegenheden,
broeders-en zusters,
hebben jullie geen behoefte
dat jullie (daarover) geschreven worden;
2want jullie zelf weten heel goed
dat de dag van de Heer zó zal komen:
als een dief in de nacht.
3Wanneer zij zeggen:
vrede en geen enkel gevaar,
dan komt plotseling verwoesting over hen
zoals de eerste wee1 een zwangere vrouw
en zij zullen geenszins ontkomen.2
4Jullie echter,
broeders-en-zusters,
jullie verkeren niet in duisternis,
dat de dag jullie zou kunnen overvallen als een dief.
5Want jullie allen zijn zonen3 van het licht
en zonen van de dag.
Wij zijn niet van de nacht,
noch van de duisternis.
6Nu dan, laten wij niet slapen
zoals die anderen,
maar laten wij wakker en nuchter blijven.
7Want wie slapen, slapen ‘s nachts
en wie zich bedrinken4 , zijn ‘s nachts dronken.
8Maar wij die van de dag zijn
laten wij nuchter zijn5
omdat wij bekleed zijn
met het borstpantser van geloof en liefde
en de helm van de hoop6 op heil.
9Want God heeft ons niet bestemd voor7 toorn
maar voor de verkrijging van heil
door onze Heer,8 Jezus Christus9
10die is gestorven omwille van ons
opdat, hetzij dat wij waken
hetzij dat wij slapen,
wij samen met hem zullen leven
11Dus blijf elkaar bemoedigen
en bouwt elkaar op, de één de ander
zoals jullie ook doen.
Noten
1zo NB; Gr: enkelvoud, de metafoor komt qua getal overeen met het gebruikte meervoud/enkelvoud ervoor
2NBV: vluchten is dan onmogelijk, waardoor de parallelle formulering wordt doorbroken
3SV, NB, NBV: kinderen, Grieks: zonen, zo Elberfelder Bibel, NAS, vgl. Gal. 3:26-28
4Grieks: ook hier tweemaal meervoud, NBV vertaalt dit beide keren in enkelvoud
5NBV: op onze hoede zijn
6Grieks: geen lidwoord, evenmin als bij geloof en liefde. vergelijk 1Tess. 1:3
7Grieks: letterlijk gesteld tot
8Grieks: persoonlijk voornaamwoord is tussengevoegd
9in sommige ms ontbreekt Christus
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Tiende zondag van de herfst, Eeuwigheidszondag
Laatste wijziging 16 Dec 2020 16:28:00
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Tiende zondag van de herfst, Eeuwigheidszondag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Dan. 12,1-4 [OT]
Mat. 24,14-35 [Evangelie]
1Tess. 5,1-11 [Epistel]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 111; Colofon