aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Achtste zondag van de herfst, 6 november 2011
1 Tessalonicenzen 3,9-13
Vertaling
9Want hoe kunnen wij God danken vanwege u, om alle vreugde die wij hebben voor onze God vanwege u?
10Daarbij bidden wij nacht en dag overvloedig uw aangezicht te mogen zien
en aan te mogen vullen wat er aan uw geloof ontbreekt;
11en (wij bidden) dat God onze Vader zelf en onze Heer Jezus Christus onze weg naar u toe zal banen.
12Moge de Heer u doen toenemen en doen overvloeien van liefde
jegens elkaar en jegens allen zoals ook wij die hebben jegens u.
13Moge Hij zo uw harten sterk maken en onberispelijk in toewijding voor God onze Vader, wanneer onze Heer Jezus komt met allen die hem zijn toegewijd.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Achtste zondag van de herfst
Laatste wijziging 3 Nov 2011 20:24:52
Reacties:
harrypals: enkele kanttekeningen [2011-11-05 12:50:03]
9 : de eerste helft is wel wat vlak vertaald; ik zou 'teruggeven' wel laten klinken, bijv.: 'welke dankbaarheid om/voor u kunnen wij God teruggeven...?'
9 : 'epi' : 'bij'?
10 : NB heeft moi 'alleruitvoerigst', om de overtreffende trap aan te geven
12 : zijn de infinitivi ook niet afhankelijk van het 'deomenoi' in vs. 10?
13 : ik zou 'eis' toch laten horen: 'om te ..'
13 : 'toewijding' i.p.v. 'heiliging' / 'heiligheid' — hm, ja, misschien kan het wel

Andere vertalingen: 1Tess. 3,9-13 [Epistel]

Achtste zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 48,17-21 [OT]
Mat. 25,13-30 [Evangelie]
1Tess. 3,9-13 [Epistel]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 60; Colofon