Warning: Undefined variable $sp in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/index.php on line 2474 Schriftlezing - Site voor bijbelvertalers
aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Allerheiligen, 1 november 2011
1 Tessalonicenzen 4,13-18
Inleiding
Hoop achter Jezus aan
Vertaling
13Wij willen jullie niet onkundig laten, broeders-en-zusters,
over hen die ontslapen1 ,
zodat jullie niet treuren,
zoals ook de overigen die geen hoop hebben.
14Want als wij erop vertrouwen
dat Jezus gestorven is en opgestaan,
dan2 zal zo ook3 deze God de ontslapenen door Jezus met hem meebrengen.
15Want dit zeggen wij jullie4 met een woord van de Heer:5
wij die leven, die overblijven tot de komst van de Heer
zullen de ontslapenen zeker niet6 vóór zijn.
16De Heer zelf zal
— op een signaal,
op de stem van een aartsengel en de bazuin van God –
neerdalen van de hemel
en de doden in Christus zullen eerst opstaan,
17daarna wij die leven, die overblijven –
samen met hen zullen wij weggesleurd7 worden in8 wolken,
de Heer tegemoet, de lucht in;
en zo zullen wij altijd met de Heer zijn.
18Troost/bemoedig elkaar zo, in deze bewoordingen9 !
Noten
1hier praesens, i.i.t. 14 en 15; de NBV heeft kennelijk =een grondtekst met ‘doden’, of slaat zijn lezers erg laag aan
2de NBV voegt dwingend in ‘moeten wij ook geloven dat...’
3heel nadrukkelijk de parallel met de weg van Jezus; HSV ‘op dezelfde wijze’
4de Willibrord heeft met ambtenarentaal ‘dit kunnen wij u meedelen volgens...’
5en dan volgt tot 2 x toe ‘hoti’, als de inhoud van dit woord van de Heer, de verzen 15b, 16 en 17
6dubbele ontkenning
7heftig, eig. gewelddadig woord
8niet ‘op’ – vgl. het verschil tussen Mattheus en Marcus/Lucas in het verhaal over Jezus’ komst: de eerste ‘op wolken’, de anderen ‘in wolk(en)’
9zo NB
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Allerheiligen
Laatste wijziging 16 Dec 2020 16:21:59
Reacties:
Gerda: Hoop op Jezus [2011-10-27 19:26:49]
Opmerkingen bij vers 14:
— Zou je hier kunnen vertalen: zoals (since) wij vertrouwen, dat Jezus is gestorven en opgestaan, zo zal deze God...dat klinkt minder conditioneel, alsof het volledig van ons geloofsvertrouwen afhangt.
— Voor Jezus staat ook een lidwoord: door deze Jezus (lijkt me hier relevant).

Allerheiligen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 60,1-11 [OT]
Jes. 60,17-22 [OT]
Mat. 5,1-12 [Evangelie]
1Tess. 4,13-18 [Epistel]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 224; Colofon