aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zevende zondag van de herfst, 30 oktober 2011
1 Tessalonicenzen 3,4-8
Geloof onder verdrukking in onderlinge gemeenschap
Inleiding
Bemoediging en leven door het geloof van anderen.
Paulus wordt gesterkt, niet door zijn eigen geloof, maar door het geloof, de standvastigheid van de goede gedachtenis aan hem van de Thessalonicenzen. Geloof is geen individuele kwestie!
Vertaling
4Want ook toen we bij jullie waren,
hebben wij jullie voorzegd
dat wij verdrukt zouden worden,
zoals ook is gebeurd1 ,
zoals jullie ook weten.
5En omdat ik het niet langer uithield,
heb ik [hem]2 gestuurd
om kennis te nemen van jullie geloof3 .
of toch niet de verzoeker jullie op de proef probeert te stellen
en onze moeite voor niets zou zijn geweest.4
6Nu Timotheüs van jullie bij ons is gekomen
en ons goed nieuws heeft gebracht
over jullie geloof en liefde,
ook dat jullie nog altijd goede herinneringen aan ons bewaren,
verlangend om ons te zien,
zoals ook wij jullie.
7Daarom, broeders-en-zusters, zijn wij bemoedigd
om jullie
— bij al onze moeite en verdrukking —
vanwege jullie geloof,
8omdat jullie standhouden in5 de Heer, leven wij nu weer op.6
Noten
1NB en SV: geschied
2Timotheus
3Naardense Bijbel: te verkennen
4conjunctivus aoristus.
5mogelijk te lezen als: op de wijze van (modaal), in navolging van de Heer; vergelijk Gal. 3:8: in u zullen…, 14, 26, 28, in Christus Jezus, het ene zaad van Abraham.
6eschatologisch te duiden? alternatieve vertaling: daar wij leven zullen nu jullie staande blijven; vergelijk 1Tess 2:19; Fil. 3:11-12, zie ook Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics p. 469-70 en BDAG over een situationeel gebruikt νῦν, dit duidt op de gegeven situatie, niet op het heden; de betekenis valt in de alternatieve vertaling samen met het voegwoord nu.
Afdrukken | vertaling door Gerda | bij Zevende zondag van de herfst
Laatste wijziging 16 Dec 2020 16:11:21
Reacties:
leenderonde:   Dag Gerda,

  het blijft een beetje raadselachtig waarom  alleen de verzen 4-8
  vertaald hoeven te worden. Het gehele hoofdstuk lijkt me een betere optie.
  Je vertaling klopt, maar de zinsbouw kan volgens mij beter,
  ook als we aan de Paulinische constructies recht willen doen en
  niet alles in stukjes knippen zoals de NBV doet.
  Het blijven lastige zinnen, dat zeker.
  De enige echte correctie lijkt mij v. 6b: verlangend ons te zien, zoals ook
  wij jullie....

   v.4  voorstel: ...en jullie weten ervan´ Om herhaling van twemaal ´zoals´
        te voorkomen.

   v.5  Voorstel:
       En omdat het voor mij niet meer uit te houden was,
       heb ik (hem) gestuurd,
       met de bedoeling
       kennis te nemen van jullie geloof,
       dat toch niet,
       door de verzoeker die jullie op de proef heeft gesteld,
       onze moeite tevergeefs geweest zou zijn ´
                           ´verkennen´ associeer ik eerder met spioneren  

    v6. Maar nadat Timotheus zojuist
        van jullie naar ons teruggekomen is....
       .................................
       en ook dat jullie nog altijd
       goede herinneringen aan ons bewaren,  
       verlangend om ons te zien,
       zoals ook wij jullie,
       zijn we daardoor om jullie bemoedigd geworden,
       bij al onze nood en druk,
       vanwege jullie geloof.
       Omdat jullie standhouden in de Heer,
       leven wij nu weer op.
           [2011-10-15 21:37:42]

Zevende zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 25,1-13 [Evangelie]
1Tess. 3,4-8 [Epistel]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 965; Colofon