aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zesde zondag van de herfst, 23 oktober 2011
1 Tessalonicenzen 2,9-19
als woord van God
Vertaling
9Immers, breng je in herinnering, broeders1 ,
onze moeite en inspanning.
Dag en nacht aan het werk,
om niemand van jullie tot last te zijn,
hebben we jullie het evangelie van God verkondigd.
10Jullie zijn getuigen en God ook,
hoe toegewijd, rechtvaardig en onberispelijk
wij geweest zijn voor jullie die geloven.
11Zoals jullie ook weten,
hoe wij voor een ieder van jullie,
als een vader voor zijn kinderen zijn geweest:
12jullie vermanend, bemoedigend,
en getuigend dat jullie waardig zullen wandelen
voor God, die jullie geroepen heeft
tot zijn eigen koninkrijk en glorie.

13En daarom brengen wij ook dank aan God,
onophoudelijk,
want toen jullie het woord van God vernamen,
dat jullie door ons gehoord hebben,
hebben jullie het niet ontvangen,
als een woord van mensen,
maar, zoals het waarachtig is,
als woord van God,
dat ook doorwerkt in jullie die geloven.
14Want jullie zijn nabootsers geworden,
broeders, van de gemeenten Gods,
die zich te Judea bevinden,
in Christus Jezus.
Want jullie hebben dezelfde dingen
van de eigen landgenoten te lijden gehad,
als zij ook van de JudeeГ«rs2 ,
15die ook de Heer gedood hebben,
Jezus en de profeten,
en ons hebben ze vervolgd,
terwijl zij,
— God niet welgevallig en tegen alle mensen in —
16ons verhinderd hebben ,
aan de heidenen tot hun behoud te spreken,
om de maat van hun zonden-altijd-weer vol te maken.
Over hen heeft de toorn reeds doel getroffen.

17Maar, broeders, toen wij voor een zekere tijd,
van jullie gescheiden waren,
— voor het oog, niet met het hart —,
hebben wij ons des te meer beijverd,
met groot verlangen,
jullie gelaat weer te zien.
18Want wij —ik Paulus althans —,
wilden tot jullie komen, één en andermaal,
en de satan heeft het ons belet.
19Want wie is onze hoop, vreugde en erekrans,
wie anders dan jullie?
— ten opzichte van onze Heer Jezus,
in zijn verschijning.
Want jullie zijn onze glorie en vreugde!
Noten
1bij de broeders zijn de zusters ook taalkundig inbegrepen
2бјёОїП…ОґО±бї–ОїП‚ is hier gerelateerd aan Judea
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Zesde zondag van de herfst
Laatste wijziging 16 Dec 2020 16:04:31
NB: Conversie van Windows-1251 naar UTF-8.
Reacties:
jaap goorhuis: Ik heb niet veel op te merken. Drie dingen misschien: 1. Zou je niet met 'broeders én zusters' vertalen? 2. Het is een keuze om 'jullie' te vertalen en niet 'u'. Ik vind dat altijd lastig. Kennen wij de verhoudingen van toen? Daarnaast: al dat 'gejullie' levert geen fraai Nederlands op. 3. In vers 11 zou ik geen alternatief bieden, maar (met alle andere vertalingen die ik ken) 'wij' vertalen.
Overigens: een mooie en goed voorleesbare (na enige oefening hier en daar) vertaling. [2011-10-14 10:36:08]

Zesde zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 6,1-9 [OT]
Mat. 22,34-46 [Evangelie]
1Tess. 2,9-19 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 627; Colofon