aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e na Epifanie | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vijfde zondag van de herfst, 16 oktober 2011
1 Tessalonicenzen 2,1-8
Vertaling

1U weet zelf, broeders en zusters, dat ons bezoek aan u niet vergeefs is geweest.
2Daarvóór hebben wij, zoals u weet, in Philippi geleden en zijn wij mishandeld.
Toch hebben wij, door onze God, de moed gehad om u,
onder zware strijd, het evangelie van God te verkondigen.
3Onze aanmoediging komt niet voort uit dwaling, onzuivere bedoeling of bedrog.
4Integendeel, Gód heeft ons waardig gekeurd en ons het evangelie toevertrouwd,
zó spreken wij! Niet om mensen te behagen,
maar God die onze harten waardig keurt.
5Evenmin hebben wij ons ingelaten met pluimstrijkerij, zoals u weet,
noch hadden wij hebzuchtige bedoeling, God is getuige!
6Ook waren wij niet uit op eer van mensen, noch van u, noch van anderen.
7Hoewel wij als apostelen van Christus te uwen laste konden zijn,
waren wij vriendelijk in uw midden,
zoals een voedster die haar kinderen koestert.
8Zó verlangden wij naar u!
En het was ons een geluk niet alleen het evangelie met u te delen,
maar ook ons leven, want u was ons dierbaar geworden.

Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Vijfde zondag van de herfst
Laatste wijziging 14 Oct 2011 10:24:34
Reacties:
harrypals: als m na de m [2011-10-19 08:58:09]
soepel lopende vertaling, ook door de herschikking van elementen in een zin
enkele preciezere kanttekeningen:
1. 'gar' grijpt terug op 1 : 9 (ook met hetzelfde woord 'eisodos'), zou ik laten klinken (zo ook in vs. 3, in vs. 5 is het in het Nederlands overbodig)
2. goed om 'alla' met 'toch' te vertalen (en in 4. met 'integendeel'), maakt het levendig
2. 'parresiazomai' eerder 'vrijmoedigheid hebben' dan 'moed hebben'
2. er staat (opvallend) geen 'verkondigen' maar 'spreken', zou ik respecteren
3. 'aanmoediging' mooi
3. vreemd dat er na 2x 'ek/ex' staat 'en': 'met bedrog'; ik zou ook zo vertalen als Jaap doet
4. goed om 'kathoos' weg te laten
4. waarom de constructie veranderd? lett.: 'wij zijn waardig gekeurd door God om...' (het actieve 'waardig keuren' staat aan het eind van het vers)
5. ik zou 'pote' wel vertalen: 'Evenmin hebben wij ons ooit...'
5. wel jammer dat het kenmerkende woord 'logos' wegvalt, moet misschien wel vanwege de vlotheid van voorlezen
5. 'pleonexia' eerder 'bevoordeling'
7. 'vriendelijk' als tegenstelling t.o. 'te uwen laste' zegt niet veel; ik zou eerder kiezen voor 'gemakkelijk'
7. er staat 'haar eigen kinderen' — maakt het sterker
8. 'het evangelie van (deze) God'
8. weer 'ons eigen leven'

Vijfde zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 45,1-7 [OT]
Mat. 22,15-22 [Evangelie]
1Tess. 2,1-8 [Epistel]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 31; Colofon