aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Allerheiligen, 1 november 2011
Matteüs 5,1-12
Zaligsprekingen
Vertaling
1Jezus zag de menigten en ging de berg op.
Toen hij zich neergezet had,
kwamen zijn volgelingen bij hem.
2Hij nam het woord
en onderrichtte hen:
3Gezegend de armen van geest:
van hen is het hemelse rijk!
4Gezegend wie lijden:
zij zullen worden getroost!
5Gezegend de zachtaardigen:
zij zullen de aarde beërven!
6Gezegend wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid:
zij zullen worden verzadigd!
7Gezegend wie zich ontfermen:
zij zullen ontferming ontvangen!
8Gezegend wie zuiver van hart zijn:
zij zullen God zien!
9Gezegend de vredestichters:
kinderen van God zullen ze heten!
10Gezegend wie worden vervolgd omwille van gerechtigheid:
van hen is het hemelse rijk!

11Gezegend jullie als ze je uitschelden en nazitten
en lelijks over je zeggen vanwege mij:
12wees blij en jubel,
want je loon is groot in de hemel;
net zo hebben ze vóór jullie
de profeten nagezeten!
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij Allerheiligen
Laatste wijziging 25 Feb 2019 10:35:28
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 5,1-12 [Evangelie] Bergrede, Mat. 5,1-12 [Evangelie] , Mat. 5,1-12 [Evangelie] Zalig verklaringen, Mat. 5,1-12 [] Zaligsprekingen, Mat. 5,1-12 [Evangelie] Gelukkig ben je...!, Mat. 5,1-12 [Evangelie] , Mat. 5,1-12 [Evangelie]
Exegeses: Mat. 5,1-12 [Commentaar] De Bergrede

Allerheiligen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 60,1-11 [OT]
Jes. 60,17-22 [OT]
Mat. 5,1-12 [Evangelie]
1Tess. 4,13-18 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1915; Colofon