aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zevende zondag van de herfst, 30 oktober 2011
Matteüs 25,1-13
Het koninkrijk der hemelen
Inleiding
Het koninkrijk der hemelen opnieuw
Vertaling
1Dan zal het koninkrijk der hemelen1 te vergelijken zijn met tien meisjes
die hun olielampjes meenamen en erop uittrokken  
de bruidegom tegemoet.
2Vijf van hen waren dom/dwaas
en vijf verstandig/wijs2
3want de domme/dwaze meisjes namen wel hun lampjes mee, maar geen (extra) olie;
4de verstandige/wijze meisjes namen bij hun lampjes olie in kruikjes mee.
5Toen de bruidegom pas later kwam3
dommelden4 zij allen en vielen in slaap.
6Midden in de nacht klonk er geroep:
Ziedaar de bruidegom,
ga uit, hem tegemoet!
7Toen werden al die meisjes wakker5
en maakten hun lampjes klaar.
8De domme/dwaze meisjes zeiden tegen de verstandige/wijze:
Geef ons van jullie olie,
omdat onze lampjes uitgaan.
9De verstandige/wijzemeisjes antwoordden en zeiden:
Nee, want dan is er voor ons én voor jullie niet voldoende;
ga liever naar de verkopers
en koop6 voor je zelf.
10Toen zij weggingen om te kopen,
kwam de bruidegom (aan)
en zij die gereed waren,
gingen met hem naar binnen naar het bruiloftsfeest
en de deur werd gesloten.
11Later kwamen7 ook de andere meisjes en ze zeiden/zeggen:
Heer, heer, doe ons open.
12Hij antwoordde en zei:
Voor zeker zeg ik jullie,
ik ken jullie niet.8
13Waakt dan
omdat jullie dag noch uur kennen.9
Noten
1Zo als een uitdrukking, of gewoner: van de hemel?
2In een opmerking bij de (door mij niet te ontcijferen) “mooie vertaling” van 2008, zegt Jaap Goorhuis, dat ‘dwaas’ en ‘wijs’ te prefereren zijn boven andere vertalingen, want “het woordpaar dwaas-wijs heeft in bv. het O.T. een specifieke lading (Spr. 9, ps. 111).” Zo is ook vertaald in NBV. NB geeft niet ‘wijs’ maar verstandig. Juist om het overbekende van dit fragment, lijkt mij ‘dom’ en ‘verstandig’ ook goed mogelijk.
3voor chronizo heeft NB: uitbleef; NBV:  op zich liet wachten;  ook mogelijk: draalde/vertraging had.
4nustazo: dommelen, niet opletten; NBV gebruikt ‘dommelen’ ten onrechte voor katheudo
5NBV heeft voor egerthèsan ‘dat wekte de meisjes’.
6NBV voegt hier ‘olie’ aan, NB ‘in’.
7of ‘komen’?
8Blijft vreemd taalgebruik, NBV heeft heel kort “Ik ken jullie werkelijk niet” geeft wel de bedoeling aan, maar laat ook iets weg: ik zeg.
9Hier NBV juist weer heel lang ‘de bedoeling’: want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.’
Afdrukken | vertaling door Marianne Storm | bij Zevende zondag van de herfst
Laatste wijziging 5 Oct 2011 06:54:40
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 25,13-30 [Evangelie] de talenten, Mat. 25,1-13 [Evangelie] Wat is dwaasheid?, Mat. 25,1-13 [Luthers leesrooster] , Mat. 25,1-13 [Evangelie] , Mat. 25,13-30 [Evangelie]

Zevende zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 25,1-13 [Evangelie]
1Tess. 3,4-8 [Epistel]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 261; Colofon