aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zesde zondag van de herfst, 23 oktober 2011
Matteüs 22,34-46
Het grote gebod
Inleiding
Het grote gebod in de wet.
Van wie is de christus dan de zoon?
Vertaling
34Toen de Farizeeën hoorden dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht,
kwamen ze samen1 bij hem.
35En één van hen,
een wetgeleerde2 ,
vroeg,
om hem op de proef te stellen3 :
36”Meester, welke is in de Wet
het grote4 gebod?”
37Hij zei5 tegen hem:
”Liefhebben zul je6 de Heer, je God
in7 heel je hart en in heel je geest en in al je kracht.
38Dit is het grote een eerste gebod.
39Het tweede, aan deze gelijk,
Liefhebben zul je je naaste als jezelf.
40Aan deze twee geboden hangt de hele Wet en de profeten.”
41Nu de Farizeeën samengekomen waren,
vroeg Jezus hen:
42”Wat denken jullie van de Christus?
wiens zoon is hij?”
Zij zeggen8
”Van David.”
43Hij zegt tegen hen:
Hoe noemt David dan
door de geest sprekend
hem Heer
als hij zegt:
44De heer zei tegen mijn heer:
ga zitten aan mijn rechter kant
totdat ik jouw vijanden heb geplaatst9 onder jouw voeten”.
45Als David hem dan heer noemt,
hoe is hij dan zijn zoon?”
46En niemand was in staat10
hem een woord te antwoorden,
zelfs waagde niemand vanaf die dag
hem nog langer iets te vragen.
Noten
1Aoristus van sunago, samenkomen, vergaderen; Oussoren vertaalt: stromen samen.
2Eigenlijk: kenner van de wet, advocaat.
3Proberen, uittesten.
4In het Grieks geen vergrotende of overtreffende trap!
5Aoristus van femi: zeggen, verzekeren, verklaren.
6Net als Oussoren vertaal ik op deze manier het futurum in het Grieks.
7‘In’ is nu eenmaal de eerste betekenis van het Griekse ‘en’.
8Hier opeens, na al de aoristi, een presens.
9Van tithemi, plaatsen, leggen.
10In het Grieks ‘dunamai’, krachtig zijn, in staat zijn, kunnen.Oussoren vertaalt schitterend: bij machte geweest.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Zesde zondag van de herfst
Laatste wijziging 5 Oct 2011 14:14:56
Reacties:
mlvanwoerden: vs. 36 Het grote gebod is in het Hebreeuws een kelal gadol en behoort tot de belangrijkste regels in het verkeer tussen mensen en met God.
vs. 37 naar mijn mening mag 'met' blijven staan, om zo de hechte verwantschap met Deut. 6:5 weer te geven.
vs. 39 zou er in een aantekeing iets gezegd kunnen worden over het 'als jezelf'? Het is immers geen gebod tot eigenliefde, maar een aanwijzing, dat de naaste net zo'n mens is als jij.
vs 41 Hier zou ik 'de Christus' vertalen met 'de messias' of 'de gezalfde'.
Het staat in het Grieks met een kleine letter en ik denk dat het hier juist om de gezalfde gaat (het hele verhaal is doordesemd met citaten uit Tenach). 'De Christus' is een term uit een andere denkwereld.
Machteld van Woerden [2011-10-05 14:54:21]

Andere vertalingen: Mat. 22,41-46 [Evangelie] , Mat. 22,34-46 [Evangelie] , Mat. 22,34-46 [Luthers leesrooster] , Mat. 22,34-46 [Luthers leesrooster] bevragen...

Zesde zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 6,1-9 [OT]
Mat. 22,34-46 [Evangelie]
1Tess. 2,9-19 [Epistel]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 56; Colofon