aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag van de herfst, 9 oktober 2011
Matteüs 22,1-14
Vertaling
1     En Jezus antwoordde en zei hen
         opnieuw in gelijkenissen het volgende:
  2        het koninkrijk der hemelen is vergelijkbaar
            met een mensenkoning1
            die een bruiloft gereedmaakte voor zijn zoon.
  3        Hij zond zijn dienaren weg
            om de genodigden uit te nodigen2
            voor de bruiloft
            en ze wilden niet komen.
  4        Weer zond hij andere dienaren met de woorden:
                    zegt tot de genodigden:
                    zie mijn maaltijd heb ik gereed gemaakt,
                    mijn stieren en de gemeste dieren zijn geslacht
                    en alles is gereed;
                    kom naar de bruiloft.
  5        Maar zij negeerden hen en gingen weg,
            de één naar zijn eigen akker,
            de ander naar zijn handel.
  6        De overigen grepen zijn dienaren,
            mishandelden en doodden hen.
  7        Maar de koning ontstak in woede
            en zond zijn troepen,
            hij liet die moordenaars ombrengen
            en stak hun stad in brand.
  8        Toen zei hij tot zijn dienaren:
                    de bruiloft staat gereed
                    maar de genodigden waren het niet waard;
  9                ga dus naar de kruisingen van de wegen
                    en zoveel je er maar vindt,
                    nodig ze uit voor de bruiloft.
10        En die dienaren gingen weg naar de wegen
            en verzamelden allen die ze (konden) vinden,
            bozen en goeden;
            en de bruiloftszaal werd gevuld met maaltijdsgasten3 .
11        Toen de koning binnenkwam
            om de maaltijdsgasten te aanschouwen
            zag hij daar een mens
            die niet gekleed was in bruiloftskleding,
12        en hij zei hem:
                    vriend,
                    hoe ben je hier binnengekomen,
                    zo zonder bruiloftskleding?
                    Hij deed er het zwijgen toe.
13        Toen zei de koning tot de bedienden:
                    bind zijn handen en voeten vast
                    en werp hem uit, in de buitenste duisternis;
                    daar zal het geween zijn
                    en het geknarsetand.
14                Want velen zijn genodigd,
                    maar weinigen uitverkoren.
Noten
1vgl.NaB: een mens, een koning. Weglaten lijkt mij niet zinvol, want het gaat om de tegenstelling: koninkrijk der hemelen —mensenkoning
2tweemaal klinkt het ww. 'nodigen'. Het geeft de nadruk ervan weer
3lett. hen die aanlagen
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Vierde zondag van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:02:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 22,1-14 [Evangelie] , Mat. 22,1-14 [Evangelie] , Mat. 22,1-14 [Luthers leesrooster] , Mat. 22,1-14 [Luthers leesrooster]

Vierde zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 25,1-9 [OT]
Mat. 22,1-14 [Evangelie]
1Tess. 1,1-10 [Epistel]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 491; Colofon