aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tiende zondag van de herfst, Eeuwigheidszondag, 20 november 2011
Daniël 12,1-4
Vertaling
1In die tijd gaat Michaël staan, de grote vorst,
die stáát1 voor de kinderen van jouw volk
— het zal een benauwende2 tijd zijn —
die niet heeft bestaan3 sinds er naties4 bestaan,
tot aan die tijd toe.
In die tijd zal jouw volk ontsnappen,
ieder die in het boek opgeschreven gevonden wordt.
2De velen5 van hen die in het stof van de aarde6 slapen, zullen ontwaken,
de een7 in het eeuwige leven,
de ander tot hoon8 , afgrijzen voor eeuwig.
3Die het door hebben9 zullen stralen,
zoals het hemelgewelf straalt,
zij die velen op het rechte spoor hebben gebracht10
(zullen stralen) zoals de sterren,
altijd en eeuwig.
4En jij, Daniel, sluit deze woorden weg
verzegel dit boek,
tot de tijd van de voleinding.
De velen zullen er onderzoek naar doen
de kennis (ervan) zal toenemen.
Noten
1Mooi gebruik van עָמַד Het is hier m.i. bedoeld als ‘terzijde staan’ (zo NBG 1951), maar dan lijkt mij ‘stáán voor’ duidelijk genoeg. Als de accenten er maar opstaan!
2Ik heb voor het adjectief צרה ‘benauwd’ gekozen voor ‘benauwend’, liever dan ‘tijd van benauwdheid’.
3Je moet om het specifieke gebruik van היה te respecteren, haast wel ‘bestaan’ vertalen. Of twee maal het werkwoord ‘zijn’, maar dat levert een verzwakking op t.o.v. de Hebreeuwse constructie.
4Je moet hier גוי, ‘het verschijnsel volk’, haast wel in het meervoud zetten. Ik houd me aanbevolen voor iets beters.
5De velen: het is inclusief bedoeld, ‘de massa’. Er is geen bijgedachte ‘niet allemaal’. Zie ook het vervolg van de tekst.
6 אדמת־עפר is geen bijstelling. De ontslapenen zijn hier geen stof van de aardbodem!
7Het enkelvoud lijkt me gepaster dan het meervoud.
8Het meervoud חרפות rechtvaardigt misschien iets stevigs. Smaadheden is wel heel antiek.
9 שכל is ook ‘succes hebben’. Hier lijkt het te duiden op degenen die de goede keuze hebben gemaakt.
10 צדק  hi. ‘rechtvaardigen’ is wel dicht bij het Hebreeuws, maar voor de lezer van nu ook heel vaag.
Afdrukken | vertaling door pvmidden | bij Tiende zondag van de herfst, Eeuwigheidszondag
Laatste wijziging 10 Sep 2020 09:52:54
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Dan. 12,1-4 [OT] , Dan. 12,1-3 [OT-alt] , Dan. 12,1-4 [OT]

Tiende zondag van de herfst, Eeuwigheidszondag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Dan. 12,1-4 [OT]
Mat. 24,14-35 [Evangelie]
1Tess. 5,1-11 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 136; Colofon