aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 4e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Pr. 3,1-13 Tijden-lied
Mar. 1,21-28 een dag in Kafarnaüm
Joh. 2,1-11 De bruiloft op de derde dag
Jes. 60,1-6 Sta op, word verlicht
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Deuteronomium 24,14-15
14Je mag een dagloner niet uitbuiten
— behoeftig en arm als hij is —  
of hij nu een van je broeders is of een immigrant
die zich in je land, binnen de poorten van je stad gevestigd heeft  
15Op de dag zelf moet je hem zijn loon geven
en de zon mag daarover niet ondergaan
want hij is behoeftig en hij ziet ernaar uit.
opdat hij niet JHWH tegen je aanroept
en er schuld aan je kleeft.
Afdrukken | vertaling door evert | bij Dankdag voor gewas en arbeid
Laatste wijziging 19 Nov 2013 13:48:00
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Deut. 24,14-15 , Deut. 24,14-16
Deze site heeft 242 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 71; Colofon