aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag van de herfst, 9 oktober 2011
Jesaja 25,1-9
Inleiding
Vertaling: Cees van Duin
Vertaling
1JHWH, jij bent mijn god
ik wil je verhogen, je naam prijzen
omdat je een wonder hebt gedaan
plannen van overlang (hebt uitgevoerd)1
waarlijk, waarachtig!
2Je hebt wat stad was2 veranderd in een steenhoop
de ontoegankelijke vesting in een puinhoop
de burcht der barbaren in 'stad-af':
die wordt in der eeuwigheid niet (weer) opgebouwd.
3Dus zullen ze je eren, de machtige natie3
de vesting van gewelddadige volken, ze zullen je vrezen.
4Je bent immers voor de onderliggende een sterkte geweest
sterkte voor de arme toen hij in nood was4
schuilplaats voor slagregen5
schaduw tegen hitte:
het briesen6 van de geweldenaars is als een slagregen tegen de wand7
5als hitte in dor land.
Het razen8 der barbaren heb je vernederd.
Zoals in de schaduw van een wolk hitte
zo is het gezang9 der geweldenaars weggestorven10 .

6JHWH Tseva'ot zal op deze berg voor alle volken een feestmaal11 aanrichten
een feestmaal met oude wijnen
met gerechten met merg bereid
en exquise12 wijnen
7Op deze berg ook zal hij de sluier13 verslinden14
waarmee alle volken gesluierd15 zijn
het web geweven over al de naties.
8Verslinden zal16 hij de dood voor eeuwig
en mijn heer JHWH zal de tranen van alle gezichten afvegen
ook zal hij de smaad zijn volk aangedaan van de hele aarde doen verdwijnen.
JHWH heeft gesproken.

9Op die dag zal men zeggen:
Kijk, dat is onze god
onze hoop was op hem17
dat hij ons zou bevrijden.
Dit is JHWH
onze hoop was op hem.
Verblijden wij, verheugen wij ons
om de bevrijding door hem bewerkt.

Noten
1Duhm, Das Buch Jesaia (Göttingen, 1892): "Anspielung auf c. 9,5". Vgl. ook 22, 11 en 37, 27.
2Vgl. voor het opvallende gebruik dat Jesaja maakt van de prepositie min 7,8; 17,1; 23,1; 24,10. Duhm: "Der erste Stichos ist "berkünstlich".
3Vgl. Num 13, 28.
4Vgl. 26,16.
5Vgl. 4,6.
6Vgl. 30,28; 33,11; Ps 76,13.
7Duhm leest i.p.v. wand winter (alleen vocalisatieverschil). Zo ook Wildberger, BK X, 952.
8Vgl. 17,12.
9Dit woord alleen nog Hoogl 2,12.
10HAL houdt deze vorm voor een hifil-vorm van c.n.h. Mijns inziens is het een qal. Vgl. Jes 31,4; Zach 10,2; Ps 116,10; 119,67. Zie ook Mal 2,12. Vgl. ook 24,16 en Job 35,10.
11Vgl. Job 1,5. Wildberger, BK X, 966: "Bei den sjman em  ist kaum an Fleisch, sondern an Speisen, die mit viel öl zubereitet werden, zu denken".
12Eigenlijk: wijnen die gefilterd zijn.
13Het woord 'aangezicht van' dat voor 'de sluier' staat is weggelaten. Vgl. voor de wending Job 41,5 (Ned. vert. v.4): NBG: "de zoom van zijn kleed", pn lbusjo. (Delitzsch, Das Buch Jesaia, 4. Auflage [Leipzig, 1889]). De Naardense Bijbel heeft: 'het aanschijn van de sluier'; Buber/Rosenzweig: 'den Antlitzflor'.
14Dit werkwoord wordt ook in Jes. 19,3; Ps. 21,10; 55,10 voor God gebruikt. En vgl. 1 Kor. 15,54.
15I.p.v. lot lezen velen lut, pt. pass. qal van de wortel l.w.t, gegeven de parallellie van v.7a en v.7b wel terecht ; vgl. 1 Sam 21,10.
16Als voortzetting van v.7 zal de waw waarmee dat vers begint ook hier van toepassing zijn.
17Vgl. 26,8.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Vierde zondag van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:02:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 25,1-9 [OT] , Jes. 25,6-9 [OT] , Jes. 25,6-9 [OT] , Jes. 25,6-9 [OT] , Jes. 25,1-9 [OT]

Vierde zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 25,1-9 [OT]
Mat. 22,1-14 [Evangelie]
1Tess. 1,1-10 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 133; Colofon