aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Twaalfde zondag van de zomer, 4 september 2011
Matteüs 18,36
Binden en ontbinden
Inleiding
Vermaningen hoe om te gaan met mensen die tegen je zondigen. Je kunt ze binden, maar ook losmaken van de gemeente.
Vertaling
15Indien je broeder tegen je1 zondigt,
ga heen, bestraf2 hem tussen jou en hem alleen3 ,
indien hij naar jou luistert,
dan heb je je broeder gewonnen,
16indien hij niet luistert,
neem nog een of twee met je mee,
opdat door de mond4
van twee of drie getuigen
elk woord5 vast staat;
17indien hij ook naar hen niet luistert6 ,
zegt het dan aan de gemeente;
en indien hij ook niet luistert naar de gemeente,
dan zij hij voor jou als7 de heiden en de tollenaar.
18Voorwaar, ik zeg jullie: al wat jullie op de aarde binden8 , zal in de hemel gebonden zijn9 ,
al wat jullie ontbinden10 op de aarde, zal in de hemel ontbonden zijn.
19Wederom zeg ik jullie,
indien er twee van jullie overeenstemmen11 op de aarde over enige zaak12 ,
die zij zouden mogen vragen13 ,
zal het hun geschieden vanwege mijn vader,
die in de hemelen is.
20Want waar twee of drie vergaderd14 zijn
in mijn naam,
daar ben ik in hun midden.
Noten
1'tegen je'. Deze twee woorden ontbreken in de Textus Receptus. In de Statenvertaling en de Lutherse Vertaling staan ze dan ook niet. Tegenwoordig worden de woorden wel weergegeven. Leuke, de exegese overstijgende kwestie: je bent als mens zelf lijdend voorwerp van de zonde.
2'vermanen/corrigeren/opvoeden/bestraffen' is pas de derde betekenis van het woord. 'aan het licht brengen', 'overtuigen' gaan er in de woordenboeken aan vooraf. Toch naar voor de 'strengere opvatting' gekozen. In Jezus Sirach wordt door de Willibrord 'doe navraag' gegeven als vertaling; maar over het algemeen wordt in verschillende vertalingen concordant gekozen voor 'bestraffen' als vertaling van de verschillende verbuigingen van het werkwoord.
3Hierin vertaalt de SVV de grondtekst letterlijk; NBG51, GN, NBV en Willibrord interpreteren: 'onder vier ogen'.
4'mond' is de eerste vertaling van στόμα; maar dat wat de mond uitgaat (verklaring, uitspraak, woord) is als vertaling ook mogelijk.
5'woord' is de letterlijke vertaling uit het Grieks (zo SVV en LUV) maar het kan ook 'uitspraak', 'zaak' 'ding' zijn. In dit vers even eerder 'mond' en hier 'woord' vertalen, laat de weerklank van Deut. 19,15 in de LXX en 2Kor. 13,1 in dit vers zien
6παρακαλέω — 'toevallig horen', maar ook (met genitief): 'weigeren om te horen/luisteren' (Louw-Nida, Koenen, Lust-Eynikel-Hauspie, ea.). Het ww. komt 5 keer in LXX voor (4x Esther, 1x Jesaja) en hier 2x in dit vers en 1x in Marcus 5,36. In Marcus in de betekenis van 'opvangen'.
7'oosper', een vergelijkend bijwoord: 'als', 'gelijk aan', 'net zoals'.
8Aoristus, hoe te vertalen? Als 'binden' of als 'zullen binden'?
9futurum.
10Aoristus. Betekenis ww: 'losmaken', 'vrijlaten', 'ontbinden', 'verwerpen'.
11Aoristus van het Griekse werkwoord συμφωνέω 'overeenstemmen', 'bijvallen'. De vaak gebruikte vertaling (alleen de SVV laat dit na) als bijvoeglijk naamwoord 'eenstemmig' laat meer het resultaat van de handeling zien, dan te tonen hoe het als handeling zich ontwikkelt
12Hier περὶ παντὸς πράγματος.
13Aoritus van αἰτέω, 'vragen', 'verlangen', 'verzoeken'.
14Participium perfectum van συνάγω
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Twaalfde zondag van de zomer
Laatste wijziging 15 Feb 2021 17:14:35
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Twaalfde zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 18,36 [Evangelie]
Ez. 33,7-11 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2057; Colofon