aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 8e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Elfde zondag van de zomer, 28 augustus 2011
Matteüs 17,14-20
Een zoon van een mens die vreselijk lijdt...
Inleiding
"De zoon des mensen zal moeten lijden", zo klinkt het in de lijdensaankondiging van Matteus 17:12. Direct daarop volgt het verhaal van een mens... met een zoon... die vreselijk lijdt. Wat kúnnen (dunamis) de leerlingen doen tegenover dit lijden? Wat is er nodig om bij dit lijden als leerling iets te kúnnen doen?
Vertaling
14Als zij weer bij de menigte komen,
komt er een mens1 op hem af
die voor hem knielt
15en zegt:
Heer,
ontferm u over mijn zoon,
want hij is maanziek2
en hij lijdt3 vreselijk4 .
Vaak5 valt hij in het vuur
en vaak in het water6 .
16En ik heb hem bij jouw leerlingen gebracht
maar die hebben hem niet kunnen7 genezen.
17Jezus antwoordde8 :
O ongelovig en verkeerd geslacht910 ,
tot wanneer moet ik nog bij jullie zijn?
Tot wanneer moet ik jullie nog uithouden?
Breng hem mij hier!
18Toen wees Jezus hem terecht.
De demon ging van hem weg.
En het kind was genezen vanaf dat uur.
19Dan komen de leerlingen bij Jezus,
— als ze met hem alleen zijn –
en ze zeggen:
Waarom hebben wij hem niet uit kunnen drijven?
20En hij zegt tot hen:
Door jullie gebrek aan vertrouwen.
Want waarlijk, ik zeg jullie:
als jullie vertrouwen hebben als  een mosterdzaadje
zullen jullie tegen deze berg zeggen
‘ga van hier naar daar’
en hij zal gaan.
En niets zullen jullie niet-kunnen11 .
Noten
1In 17:12 is sprake van de mensenzoon. Hier is sprake van een mens… met een zoon. De mensenzoon, en de zoon van deze mens lijken naar elkaar te verwijzen. Wie is wie? – zo lijkt de vraag. Door simpel met ‘iemand’ te vertalen, zoals de NBV, verdwijnt de relatie tussen het lijden van de mensenzoon, en het lijden van de zoon van de mens in deze perikoop
2hij heeft epilepsie
3Kernwerkwoord uit de lijdensaankondigingen – Mt. 16:21, 17:12. Verder gebruikt door de vrouw van Pilatus
4letterlijk: slecht
5In de genoemde lijdensaankondigingen is sprake van ‘vaak\veel lijden’
6Vuur en water, zie o.a. Num 31:23, Ps 66:12, Jes 43:3 en Mt. 3:11
7Over ‘dunamis’ / macht gaat het drie keer in deze pericoop: vs 16, 19, 20
8‘en zei’
9wat zijn jullie voor ongelovige en verkeerde generatie
10liever vertaal ik met ‘vertrouwen’, maar hoe vertaal je ‘onvertrouwend’ een beetje mooi?
11vanwege vs. 16 en 19 handhaaf ik hier ‘kunnen’
Afdrukken | vertaling door zuurmond | bij Elfde zondag van de zomer
Laatste wijziging 22 Aug 2011 11:08:24
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 17,14-20 [Evangelie] , Mat. 17,14-20 [Evangelie] , Mat. 17,14-20 [Evangelie]

Elfde zondag van de zomer - groen

Afbeelding uit Kameroen, Mafa-volk:Wonderbare spijziging. Maar waar blijft daarna het geloof.....

Overige teksten:

Mat. 17,14-20 [Evangelie]

Deze site heeft 246 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 47; Colofon