Warning: Undefined variable $sp in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/index.php on line 2474 Schriftlezing - Site voor bijbelvertalers
aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Achtste zondag van de zomer, 7 augustus 2011
Matteüs 14,22-36
Groot van vertrouwen of kleingelovig?
Inleiding
Mattheüs 14, 22 — 36
Petrus is groot van vertrouwen, maar als puntje bij paaltje komt slaat de twijfel toe.
Vertaling
22En direct1 dwong hij de leerlingen
in de boot te stappen
en voor hem uit te gaan naar de overkant,
totdat hij zich van de menigte zou losmaken2 .
23En toen hij zich van de menigte losmaakte
klom hij de berg op
om in zijn eentje te bidden.
Toen het laat werd
was hij daar alleen.
24Maar de boot was al vele stadieën
van het land verwijderd,
geteisterd door de golven
want er was tegenwind3 .
25In de vierde nachtwake
kwam hij naar hen toe,
wandelend over de zee.
26Maar toen de leerlingen
hem over de zee zagen wandelen
schrokken ze en zeiden:
het is een spookverschijning,
en zij schreeuwden van vrees.
27Direct4 sprak Jezus tot hen, zeggend:
houdt goede moed, ik ben het5
vreest niet.
28Petrus antwoordde en zei:
Heer, als u het bent
beveel me dan naar u te komen
over het water.
29En hij zei:
Kom!
En Petrus stapte van de boot af
en wandelde over het water
en kwam bij Jezus.
30Maar toen hij de wind zag
werd hij bevreesd en begon te zinken;
hij schreeuwde:
Heer, red me!
3Direct6 strekte Jezus de hand uit,
greep hem vast en zei hem:
kleingelovige, waarom twijfel je?
32En zij klommen in de boot
en de wind ging liggen.
33Zij die in de boot waren
vielen op hun knieën voor hem, zeggend:
Waarlijk, u bent Gods zoon!
34En zij voeren naar de overkant
en kwamen aan land in Gennesaret.
35En toen de mannen van die plaats
hem herkenden, zonden zij bericht
naar die hele omgeving
en men bracht hem
allen die het slecht hadden
36en men smeekte hem
om enkel de zoom van zijn kleed
te mogen aanraken,
en allen die aanraakten werden gered.
Noten
1kan ook 'meteen' zijn, of 'terstond'. Voor de leesbaarheid is gekozen voor 'direct'; in alle gevallen gesproken in verband met woorden of daden van Jezus
2niet: wegzenden van de menigte; Jezus gaat zèlf weg, maakt zich los
3lett. de wind was tegen
4zie aant. bij vs. 22
5woordspel met de godsnaam 'ik ben'
6zie aant. vs. 22 en 27
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Achtste zondag van de zomer
Laatste wijziging 2 Aug 2011 13:04:20
Reacties:
jaap goorhuis: mooie vertaling Machteld, maar het aantal keren dat je 'kai' daadwerkelijk vertaalt zou wat mij betreft krachtig gereduceerd mogen worden. [2011-08-04 08:59:08]
[200] Zonder inhoud

Andere vertalingen: Mat. 14,22-33 [Evangelie] , Mat. 14,22-33 [Evangelie] Over de wateren, Mat. 14,22-33 [Evangelie]

Achtste zondag van de zomer - groen

Storm op het meer, Rembrandt van Rijn

Overige teksten:

Mat. 14,22-36 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 606; Colofon