aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zesde zondag van de zomer, 24 juli 2011
Matteüs 13,44-58
Vertaling
44Het koninkrijk der hemelen lijkt op een schat in de akker die iemand vond en verstopte.
Uit vreugde daarover gaat hij heen, verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker.
45Nog een: het koninkrijk der hemelen lijkt op een koopman die mooie parels zoekt.
46Hij vindt een parel die heel kostbaar is, gaat heen en maakt alles wat hij heeft te gelde
en koopt hem.
47Nog een: het koninkrijk der hemelen lijkt op een sleepnet, geworpen in de zee,
48dat van alles samenbrengt.
Wanneer het vol is trekken ze het op de kant, gaan zitten,
verzamelen de mooie dingen in kisten en gooien de rommel weg.
49Zo zal het zijn bij de voleinding van dit tijdsgewricht:
de engelen zullen komen,
zij zullen de slechte mensen afzonderen uit het midden van de rechtvaardigen
50en hen in het vuur van de oven werpen.
Daar zal het gejammer zijn en het tandengeknars.
51Hebt ge dit alles begrepen?
Zij zeiden: en of!
52Hij zei tegen hen: daarom lijkt elke schriftgeleerde,
die leerling is geworden van het koninkrijk der hemelen
op een huismeester die uit zijn schatkamer oude en nieuwe dingen tevoorschijn haalt.
53Het geschiedde: Jezus stopte met die gelijkenissen en zij gingen daar vandaan.
54En aangekomen in zijn geboortestreek,
onderwees hij hen in hun synagogen dat ze er versteld van stonden
en zeiden: waar haalt hij die wijsheid vandaan en die krachten?
55Is dit niet de zoon van de timmerman?
Zijn moeder heet toch Maria
en zijn broers Jacobus, Jozef, Simon en Juda?
56En zijn zusters, zijn die niet allemaal bij ons?
Waar haalt hij dat dan allemaal vandaan?
57Zij namen aanstoot aan hem, maar Jezus zei tegen hen:
Een profeet is niet zonder eer,
behalve in zijn geboortestreek en in zijn eigen huis.
58Hij deed daar niet veel krachten, vanwege hun wantrouwen.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Zesde zondag van de zomer
Laatste wijziging 7 Jul 2011 17:53:03
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 13,44-52 [Evangelie] , Mat. 13,44-52 [Evangelie] Koninkrijk der hemelen, Mat. 13,54-56 [Evangelie]

Zesde zondag van de zomer - groen

Twee etsen (1694) van Jan en Casper Luyken, de bovenste is "De schat in den akker"

Overige teksten:

Mat. 13,44-58 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 285; Colofon