aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag van de zomer, 10 juli 2011
Matteüs 13,18-23
Inleiding
De bekende uitleg van de zaaier en het woord opnieuw horen en verstaan …
Vertaling
18Jullie nu, hoort1 de gelijkenis van de zaaier2
19Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort
en het niet verstaat,
komt de boze3
en rooft wat in zijn hart4 is gezaaid.
Dat is wat langs de weg is gezaaid.5
20Wat op steenachtige bodem is gezaaid,
dat is hij die het woord hoort
en het meteen met vreugde aanneemt;
21hij heeft geen wortel in zichzelf6
maar is iemand van het ogenblik7
en wanneer er verdrukking komt en vervolging omwille van het woord,
struikelt hij8 meteen.
22Wat in de dorens is gezaaid,
dat is hij die het woord hoort;
de zorg van de wereld
en het bedrog van de rijkdom,
verstikken het woord
en hij blijft zonder vrucht.
23Wat op de goede aarde is gezaaid,
dat is hij die het woord hoort
en het verstaat;
hij draagt vrucht,
de een honderdvoudig, de ander zestigvoudig en weer een ander dertigvoudig.
Noten
1NBV: “Hoor en begrijp dan nu”; het expliciete humeis is weggelaten en oun dubbel vertaald.
2NBV heeft hier wél “de zaaier” voor tou speirantos; zie vers 3.
3niet helemaal gelukkig, maar mét NB, voor ho poneiros; NBV “komt hij die het kwaad zelf is”
4NBV: “hun”?
5NB: Dat is hij die langs de weg gezaaid is.” NBV: “bij hen is langs de weg gezaaid.”
6Zo ook NB; Jaap Goorhuis stelt voor: "Het heeft geen wortel in hemzelf, maar hij is ...".
7met NB voor proskairos; NBV: “Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als zij zijn.”
8of: ergert hij zich, voor skandalizetai.
Afdrukken | vertaling door Marianne Storm | bij Vierde zondag van de zomer
Laatste wijziging 24 Jun 2011 12:43:17
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 13,1-23 [Evangelie] Laat wie oren heeft horen !, Mat. 13,18-23 [Evangelie]

Vierde zondag van de zomer - groen

Gelijkenis van de zaaier, Rodolfo Arellano, Nicaraqua

Overige teksten:

Jes. 55,6-13 [OT]
Mat. 13,1-9 [Evangelie]
Mat. 13,18-23 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 65; Colofon