aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag van de zomer, 10 juli 2011
Matteüs 13,1-9
de zaaier
Inleiding
Het overbekende verhaal van de zaaier opnieuw horen en verstaan …
Vertaling
1Op die dag ging uit Jezus zijn huis uit1
en hij ging bij de zee zitten.2
2Bij hem verzamelden zich zo vele menigten3
dat hij in een boot ging zitten;
de hele menigte stond op de oever.
3Hij sprak veel tot hen in gelijkenissen zeggend/:4
Zie,5
de zaaier ging uit om te zaaien.6
4En terwijl hij zaaide,
viel een deel7 langs de weg
en de vogels kwamen
en aten het op.
5Een ander deel viel op steenachtige bodem,
waar het niet veel aarde had,
en meteen schoot het op,
omdat de aarde er niet diep was;
6toen de zon opkwam,
werd het verschroeid,
en omdat het geen wortel had,
verdroogde het.
7Een ander deel viel op de dorens,
de dorens kwamen op
en verstikten het.8
8Maar ook een deel viel op de goede aarde9
en gaf vrucht,
honderd-, zestig— of dertigvoudig10
9 Wie oren heeft moet horen!”11
Noten
1NBV: “verliet”
2NBV: “aan de oever van het meer”, lijkt me onnodig ingevuld; zie ook vers 2.
3of met NB: “stromen samen”.
4NBV: “vertelde gelijkenissen”.
5NBV laat dit weg en voegt “eens” in.
6NBV maakt er een heel ander verhaaltje van: “Iemand ging eens naar zijn land”.
7NB: “vallen er korrels …”; NBV voegt “van het zaad” toe.
8NBV voegt “zaaigoed” toe, maar of het nodig is?
9NBV: “Maar er viel ook wat zaad …”, ook wat??
10Of, met NBV: alles voluit: “honderdvoudig”, enz.; zie ook vers 23.
11Met NB; NBV: “ Laat wie oren heeft goed luisteren!” Vanwege de ‘gezegde-status’ kan ook vertaald worden: “wie oren heeft, hore!”
Afdrukken | vertaling door Marianne Storm | bij Vierde zondag van de zomer
Laatste wijziging 24 Jun 2011 10:08:49
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 13,1-23 [Evangelie] Laat wie oren heeft horen !, Mat. 13,1-9 [Evangelie]

Vierde zondag van de zomer - groen

Gelijkenis van de zaaier, Rodolfo Arellano, Nicaraqua

Overige teksten:

Jes. 55,6-13 [OT]
Mat. 13,1-9 [Evangelie]
Mat. 13,18-23 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 561; Colofon