aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van Pasen | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstochtend, 25 december 2006
Johannes 1,1-14
Proloog
Inleiding
Een vertaling zonder enige pretenties, aanleunend tegen de Naardense Bijbel, kritiek is welkom.
Vertaling
1In het begin was het woord1
en het woord was God nabij
het was zelf God, het woord;
2dat was in het begin God nabij.
3Alles is erdoor geworden
en buiten dat om is niets geworden
wat geworden is.
4Daardoor was er leven
en dat leven was het licht van de mensen.
5het licht schijnt in de duisternis;
maar de duisternis krijgt het niet te pakken.

6Het geschiedt: een mens, van God gezonden
zijn naam was Johannes.
7Hij kwam voor een getuigenis
om te getuigen over het licht
opdat allen door hem zouden gaan geloven.
8Hij was niet zelf het licht
maar kwam om te getuigen over het licht.

9Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht
was bezig in de wereld te komen.
10In de wereld was het
de wereld is erdoor geworden
maar de wereld heeft hem niet erkend.
11Tot wat van hem was kwam hij
maar wie van hem waren, hebben hem niet aanvaard.
12Wie er ook maar hem aanvaardden,
gaf hij het voorrecht,2 kinderen van God te worden
aan hen, die geloven in zijn naam,
13niet uit bloed,3 niet uit menselijke wil,
of uit de wil van een man
maar uit God zijn ze geboren.

14Het woord is vlees-en-bloed4 geworden,
het heeft bij ons willen wonen
en we hebben zijn glorie gezien,
een glorie zoals past
bij de eniggeboren zoon van de Vader
vol van genade en waarheid.
Noten
1Logos is in feite onvertaalbaar, is namelijk zowel filosofische term van die dagen (oerprincipe') als verwijzing naar de dabar van JHWH 'Spreken' (Naardense Bijbel) trekt de tekst alléén naar Gen. 1 toe en vertaalt bovendien een zelfstandig naamwoord met een werkwoord.
2Naar de NBV, vgl. Elberfelder ('Recht'). Exousia is onvertaalbaar, heeft ook het aspect 'macht' (SVV/NBG'51, Vulg. potentiam) in zich.
3Voor mij niet acceptabel; 'op natuurlijke wijze' (NBV) is te ver van de tekst maar, een alternatief zie ik nog niet.
4Met dank aan de Naardense Bijbel voor deze prachtige vondst, die het onacceptabele 'vlees' vermijdt en precies het lijfelijk-reele aanduidt. Ook 'werkelijkheid' (Karel Deurloo, mondeling) is te overwegen.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij Kerstochtend
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:55:42
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 1,1-14 [Evangelie] Gods principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-14 [Evangelie] Opdat allen door hem gaan geloven, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-14 [Evangelie] Gods principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] in principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-18 [Evangelie]

Kerstochtend - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 52,7-10 [OT]
Joh. 1,1-14 [Evangelie]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 113; Colofon