aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Hemelvaartsdag, 2 juni 2011
Lucas 24,49-53
Inleiding
=Zegen ten afscheid
Vertaling
Lucas 24, 49 — 53
49. En zie, ik zend over u
de belofte van mijn vader;
jullie nu, blijf zitten in de stad
totdat jullie bekleed worden uit de hoge met kracht.
50. En hij leidde hen naar buiten
tot bij Bethanië
en hij hief de handen op
en zegende hen.
51. En het geschiedde
toen hij hen zegende
dat hij zich van hen losmaakte
en werd opgenomen in de hemel.
52. En zij knielden voor hem neer,
en keerden om naar Jeruzalem
in grote vreugde.
53. En zij waren steeds in de tempel
en zegenden God.
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Hemelvaartsdag
Laatste wijziging 12 May 2011 15:05:17
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 24,46-53 [Evangelie] , Luc. 24,49-53 [Evangelie] Wachten op de belofte van de Vader, Luc. 24,44-53 [Evangelie] Gezegend afscheid
Exegeses: Luc. 24,49-53 [Commentaar] Jezus

Hemelvaartsdag - wit

Overige teksten:

Dan. 7,9-10 [OT]
Dan. 7,13-14 [OT]
Luc. 24,49-53 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 98; Colofon