aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
onbekend, 1 januari 2007
Lucas 2,21
Inleiding
Hoe Lucas het geboorteverhaal van Jezus voltooit.
Vertaling
21En1 toen acht dagen vervuld waren2
en hij besneden zou worden,
werd hem ook zijn naam genoemd geroepen: Jezus3
die door de engel genoemd geroepen was
voordat4 hij in de moederschoot was ontvangen.5
Noten
1in tegenstelling tot de NBV-vertaling heb ik kai in r.1  wel vertaald,  evenals in r.3: met "en" en "ook"
2voor eplèsthèsan in r.1 lijkt me "verstreken waren" te neutraal
3voor de in het Grieks overgenomen Hebreeuwse uitdrukking kaleo to onoma (kara' ha-sjem) lijkt me de vertaling "kreeg hij de naam" in r.3 te mager
4in r.5 lijkt het me niet nodig "nog" toe te voegen.
5"schoot van zijn moeder" geeft teveel aandacht aan de persoon van  de moeder; 'moederschoot' lijkt me daarom beter.
Afdrukken | vertaling door Marianne Storm
Laatste wijziging 9 May 2007 18:53:24
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 143; Colofon