aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vijftigste Paasdag / Pinksteren, 12 juni 2011
Genesis 11,1-9
Vertaling
11 De gehele aarde was één van spraak
de woorden waren enerlei.
2Toen zij opbraken naar het oosten
vonden zij een vallei in het land Sinear
en zij woonden daar.
3Zij zeiden, ieder tot zijn naaste:
Kom op
laten wij tichels tichelen
en ze met brand branden.
De tichelsteen was hun tot bouwsteen
en het leem was hun tot lijm.
4Zij zeiden:
Kom op
laten wij ons een stad bouwen
en een toren met zijn top in de hemel
en laten wij ons een naam maken
anders worden wij verstrooid
over het aangezicht van de gehele aarde.
5En de HEER daalde af
om de stad en de toren te zien
die de zonen van de mens bouwden.
6De HEER zei:
Zie, één volk
en één spraak voor allen
dit is wat zij beginnen te doen.
Welnu
niets zal voor hen onbereikbaar zijn
van al wat zij van zins zijn te doen.
7Kom op
laat ons afdalen
en daar hun spraak vermengen, zodat zij niet meer horen
ieder de spraak van zijn naaste.
8De HEER verstrooide hen vandaar over de gehele aarde.
Zij hielden op de stad te bouwen.
9Daarom noemt men haar Babel, ‘Mengelmoes’
want daar heeft de HEER vermengd
de spraak van de gehele aarde
vandaar verstrooide de HEER hen over de gehele aarde.
Noten
1Vertaling: SHA
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Vijftigste Paasdag / Pinksteren
Laatste wijziging 4 May 2011 20:18:54
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Gen. 11,1-9 [OT] Torenbouw en taalverwarring, Gen. 11,1-9 [OT]

Vijftigste Paasdag / Pinksteren - rood

Overige teksten:

Ez. 11,17-20 [OT]
Hand. 2,1-24 [Epistel]
Gen. 11,1-9 [OT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 851; Colofon