aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Palmarum | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zevende zondag van Pasen / Exaudi, 5 juni 2011
Genesis 9,1-17
Vertaling
11 God zegende Noach en zijn zonen en zei tot hen:
Wees vruchtbaar, vermeerder je en vervul de aarde.
2Vrees voor jullie en schrik voor jullie zal er zijn
over al het wild gedierte van de aarde
en over alle gevogelte van de hemel
bij alles waarvan de akker krioelt
en bij alle vissen van de zee;
in jullie hand zijn zij gegeven.
3Al het krioelend gedierte dat er leeft
het zal jullie tot eten zijn;
evenzo het groene kruid —
ik geef jullie alles.
4Alleen: vlees met zijn ziel, zijn bloed
zullen jullie niet eten.
5Alleen: jullie bloed, jullie zielen zal ik opeisen
uit de hand van al wat leeft zal ik het opeisen;
uit de hand van de mens
uit de hand van een man om zijn broeder
zal ik de ziel van de mens eisen.
6Wie vergiet het bloed van een mens
door een mens wordt zijn bloed vergoten.
— Want naar het beeld Gods
maakte hij de mens. —
7Jullie, wees vruchtbaar en vermeerder je
wemel op de aarde, vermeerder je daarop.

8God zei tot Noach en tot zijn zonen met hem:
9Zie, ik richt mijn verbond met jullie op
en met je nazaten na jullie
10met alle levende ziel die bij jullie is
het gevogelte, het vee en al het wild gedierte van de aarde bij jullie
al wat uit de ark is uitgetrokken
al het levende van de aarde.
11Ik richt mijn verbond met jullie op:
niet weer zal alle vlees door de wateren van de vloed worden uitgeroeid
niet weer zal er een vloed zijn die de aarde verderft.
12God zei:
Dit is het teken van het verbond
dat ik stel tussen mij en jullie
en alle levende ziel die bij jullie is
de geslachten door, voor altijd.
13Mijn boog stel ik in de wolken
en die zal het teken zijn
van het verbond tussen mij en de aarde.
14Als ik wolken breng, wolken over de aarde
en de boog zich in de wolken laat zien
15dan gedenk ik mijn verbond
dat er is tussen mij en jullie
en alle levende ziel in alle vlees:
niet weer worden de wateren tot vloed
om alle vlees te verderven.
16Is de boog in de wolken
dan zal ik hem zien
om te gedenken het verbond-voor-altijd
tussen God en alle levende ziel
in alle vlees dat op de aarde is.
17God zei tot Noach:
Dit is het teken van het verbond dat ik opricht
tussen mij en alle vlees dat op de aarde is.
Noten
1Vertaling: SHA
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Zevende zondag van Pasen / Exaudi
Laatste wijziging 4 May 2011 20:17:47
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Gen. 9,8-17 [OT] , Gen. 9,8-17 [OT] , Gen. 9,8-17 [OT-alt] , Gen. 9,8-17 [OT] , Gen. 9,8-17 [OT]

Zevende zondag van Pasen / Exaudi - wit

Ex Audi?

Overige teksten:

Ez. 39,21-29 [OT]
Joh. 17,1-13 [Evangelie]
Gen. 9,1-17 [OT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 49; Colofon