aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Hemelvaartsdag, 2 juni 2011
Daniël 7,9-10
Vertaling
9Ik bleef aanschouwen1
tot men zetels neerzette
en iemand, oud van dagen, ging zitten;
zijn kleed blank als sneeuw
en zijn hoofdhaar wit als wol.
Zijn zetel bestond uit vuurvlammen
de raderen ervan uit laaiend vuur.
10Een rivier van vuur vloeide en stroomde
van voor zijn aangezicht;
duizenden duizendtallen dienden hem
en tienduizenden tienduizendtallen stonden voor zijn aangezicht.2
Het gerechtshof ging zitten
en de boeken werden geopend.


13Ik bleef aanschouwen in nachtelijke aanschouwing
en zie,
met de wolken des hemels kwam iemand als een mensenzoon
hij bereikte de oude van dagen
en men deed hem naderden voor diens aangezicht.
14Aan hem werd heerschappij, waardigheid en koningschap gegeven
en alle volkeren, natiën en talen eerden hem;
zijn heerschappij is eeuwige heerschappij, die niet vergaat
en zijn koningschap zal niet vernietigd worden.
Noten
1Met dank aan NaBij; vgl. ook vs. 13
2NaBij: myriaden
Afdrukken | vertaling door wimvroon | bij Hemelvaartsdag
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Dan. 7,9-10 [OT] , Dan. 7,9-10 [OT] , Dan. 7,1-14 [OT-alt] , Dan. 7,1-14 [OT] , Dan. 7,9-14 [OT]
Exegeses: Dan. 7,9-14 [Commentaar] de Mensenzoon

Hemelvaartsdag - wit

Overige teksten:

Dan. 7,9-10 [OT]
Dan. 7,13-14 [OT]
Luc. 24,49-53 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 203; Colofon