aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tweede zondag van Pasen, 1 mei 2011
Johannes 20,19-31
Inleiding
Na de reactie op Jezus' opstanding van de ene mens, Maria-Mirjam, vertelt Johannes over die van de andere mens, Thomas, de dubbele mens, de twijfelaar.
Vertaling
19Toen het nu laat was geworden
op die eerste dag van de week1
en de deuren waren gesloten
waar de leerlingen waren,
uit vrees voor de Judeeërs,
kwam Jezus2
ging in het midden staan
en zei tot hen:
Vrede voor jullie!3
20Toen hij dit gezegd had,
toonde hij hun z'n handen én z'n zij;
de leerlingen waren verheugd
toen zij de Heer zagen.
21En weer zei [Jezus] tot hen:
Vrede voor jullie!
Zoals de vader mij heeft uitgezonden,
zo zend ook ik jullie uit.
22Terwijl hij dit zei,4
blies hij op hen5
en zei tot hen:
Ontvang heilige geest.6
23Van wie jullie de zonden vergeven,
aan hen wòrden ze vergeven;
van wie jullie ze laten gelden,
die blijven gelden.
24Thomas, één van de twaalf,7
ook wel Didymus — 'tweeling' — genoemd,
was niet bij hen toen Jezus kwam.
25De andere leerlingen zeiden hem dus:
Wij hebben de Heer gezien!
Hij zei tot hen:
Als ik niet in zijn handen het litteken8 van de spijkers zie
en mijn vinger niet leg
op de plek9 van de spijkers
en mijn hand niet leg
in zijn zij,
vertrouw ik het zeker niet.10
26Na acht dagen11 waren zijn leerlingen weer binnen
en Thomas was ook bij hen.
Jezus kwam,
terwijl de deuren gesloten waren,
hij ging in het midden staan en zei:
Vrede voor  jullie!
27Vervolgens zei hij tot Thomas:
Breng je vinger hier
en zie mijn handen
en breng je hand
en leg die in mijn zij;
wees niet wantrouwend
maar vertrouw!12
28Thomas antwoordde en zei tegen hem:
Mijn heer en mijn God!
29Jezus zegt tot hem:
Omdat je me gezien hebt,
heb je vertrouwen gekregen?
Zalig die niet zien en toch vertrouwen krijgen!
30Nog vele andere tekenen heeft Jezus gedaan
voor de ogen van zijn leerlingen
die niét opgeschreven zijn in dit boek;
31maar déze zijn geschreven
opdat jullie vertrouwen
dat Jezus de Gezalfde13 is, de zoon van God,
en opdat jullie door te vertrouwen
leven hebben in zijn naam.
Noten
1Of, met Oussoren: de eerste na de sabbat.
2In de NB wordt èlthèn in de tegenwoordige tijd vertaald, voorzien van binnen. In de NBV wordt het samen genomen met éstè. Ik denk dat het 'komen' apart vertaald moet worden.
3NBV: 'Ik wens' lijkt me overbodig.
4mèt Klaas Eldering in 2009
5NB: 'blaast hij hen toe'.
6NB: 'neemt in u op aanblazing van de Heilige' om verband tussen enephysèsen en pneuma te leggen?
7Waarom 'Maar Thomas...' in NB en bij Kees Meijer, 2008? Zie ook vers 25.
8voor typos in NB vind ik mooi.
9zo ook in NB, voor topos.
10In de NB: 'echt niet geloven'; ook in NBV en ook bij Kees Meijer, 2008: 'geloven'; ik houd 'vertrouwen' vast.
11Waarom in NBV: 'een week later'?
12NB: 'geef je ongeloof op en geloof'.
13Naar het voorstel van Machteld van Woerden, die meelas.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Tweede zondag van Pasen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:20:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 20,19-23 [Evangelie] , Joh. 20,19-31 [Evangelie] , Joh. 20,19-31 [Evangelie] Thomas, Joh. 20,19-23 [Evangelie] , Joh. 20,19-31 [Evangelie] , Joh. 20,19-23 [Evangelie]

Tweede zondag van Pasen - wit

Quasi mode geniti

Overige teksten:

Gen. 8,6-16 [OT]
Joh. 20,19-31 [Evangelie]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 70; Colofon