aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vijfde zondag van Pasen / Cantate, 22 mei 2011
Genesis 8,1-5
Vertaling
8:11 Toen gedacht God Noach
en al het wild gedierte, al het vee dat bij hem was in de ark.
God deed wind over de aarde heen gaan
en de wateren bedaarden.
2De bronnen van de baaierd en de luiken van de hemel sloten zich
teruggehouden werd de stortregen vanuit de hemel.
3De wateren keerden terug
weg van de aarde, gaandeweg kerend.
De wateren namen af
aan het eind van honderdvijftig dagen.

4De ark kwam tot rust
in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand
op de bergen van Ararat.
5Gaandeweg afnemend
waren de wateren tot aan de tiende maand.
In die tiende, op de eerste van de maand
lieten de toppen der bergen zich zien.
Noten
1Vertaling: SHA
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Vijfde zondag van Pasen / Cantate
Laatste wijziging 4 May 2011 20:14:02
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Gen. 8,1-14 [OT-alt]

Vijfde zondag van Pasen / Cantate - wit

Overige teksten:

Deut. 6,20-25 [OT]
Joh. 14,1-14 [Evangelie]
Gen. 7,6-24 [OT-alt]
Gen. 8,1-5 [OT-alt]

Deze site heeft 246 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 6; Colofon