aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vijfde zondag van Pasen / Cantate, 22 mei 2011
Johannes 14,1-14
Inleiding
Jezus trekt voor zijn leerlingen uit naar de wereld die Gods huis is voor alle mensen
Vertaling
1... Laat jullie hart1 niet geschokt worden!
Jullie vertrouwen2   op deze3 God –
vertrouw dan ook op mij!
2In het huis van mijn vader zijn veel verblijfplaatsen –
als dat niet zo was,
zou ik jullie dan gezegd hebben:
ik ga om voor jullie plaats te bereiden?
3En als ik gegaan ben
en voor jullie plaats bereid heb,
kom ik weer
en zal ik jullie opnemen bij mij4 ,
zodat waar IK ben ook JULLIE5 zijn...
4En waar IK heentrek weten jullie de weg.
5Thomas zegt tegen hem:
Heer,
wij weten niet waar u heentrekt;
hoe kunnen wij dan de weg weten?
6Jezus zegt tegen hem:
IK ben de weg, en de waarachtigheid6 , en het leven...7
niemand komt8 bij de vader als het niet is door mij.
7Als jullie mij hadden9 gekend,
zouden jullie ook mijn vader kennen.
Vanaf nu kennen jullie hem
en hebben jullie hem gezien.
8Filippus zegt tegen hem:
Heer,
wijs10 ons de vader
en het is ons genoeg11 !
9Jezus zegt tegen hem:
Zo lange tijd ben ik al bij jullie,
en je bent12 mij niet gaan kennen, Filippus?
Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien! –
hoe kun JIJ dan zeggen:
wijs ons de vader?
10Vertrouw je er dan niet op,
dat IK in de vader en de vader in mij is?
De woorden13 die IK jullie zeg
spreek ik niet vanuit14 mezelf,
maar het is de vader die in mij verblijft –
die doet zijn werken15 !
11Vertrouw mij,
dat IK in de vader en de vader in mij is...
als je dat niet doet,
vertrouw dan door de werken zelf16 ...!
12Amen amen, ik zeg jullie:
wie vertrouwt op mij,
de werken17 die IK doe zal ook HIJ18 doen,
ja, nog grotere zal hij doen –
omdat IK naar de vader ga...
13En wat jullie19 ook vragen in mijn naam,
dat zal ik doen,
zodat de vader verheerlijkt wordt in de zoon.
14Als jullie mij20 iets vragen in mijn naam,
IK zal het doen...
Noten
1verdwenen bij NBV
2ook Naastepad (‘Pasen en Passie bij Johannes 1:73’) vertaalt dit als indicativus
3er staat nadrukkelijk een lidwoord
4NBV: “dan zal ik jullie met me meenemen” – alsof de leerlingen weggehaald worden uit de wereld...
5hoofdletters (hier en in het vervolg) om de nadruk te markeren, waarmee de verbondenheid op de weg tussen Jezus en zijn leerlingen wordt onderstreept; de volgorde ik-jullie is essentieel...
6gaat verder dan ‘waarheid’
7Maria de Groot (‘Messiaanse ikonen’, 149) vertaalt dit als een ‘hendiatris’: “Ik ben de waarachtige levensweg”
8de NBV voegt ‘kan’ toe
9perfectum
10niet ‘laat zien’ (NBV), Filippus zet juist niet het werkwoord ‘zien’ uit vs. 7 voort; dat doet Jezus in vs. 9 wel
11NBV “meer verlangen we niet”, is een parafrase
12weer een perfectum
13weggelaten in NBV
14NBV zwakker ‘namens’
15NBV ‘werk’; voegt ‘door mij’ toe
16NBV “om wat hij doet”
17weer weggelaten in NBV
18NBV respecteert de volgorde niet
19de NBV voegt ‘dan’ in – is iets voor te zeggen
20laat NBV weg, is ook moeilijk, bidden tot Jezus...
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Vijfde zondag van Pasen / Cantate
Laatste wijziging 16 Jan 2021 17:54:54
Reacties:
jaap goorhuis: Mooie vertaling. Ik vind het gebruik van hoofdletters wat questieus. Het vindt geen steun in de Griekse tekst. De hendiadis van Maria de Groot vind ik een vondst. Zo zou ik het wel willen vertalen, maar ik weet niet of het Grieks dat toelaat. Ik aarzel een beetje bij vers 9. Het Griekse perfectum kan toch ook presentisch vertaald worden? [2011-05-18 17:44:25]
harrypals: reactie [2011-05-19 14:09:11]
ja, ik vind hoofdletters typografisch lelijk — maar in de Griekse tekst is er wel aanleiding toe: er staat steeds uitdrukkelijk een persoonlijk voornaamwoord, terwijl het werkwoord zou volstaan, dus is er nadruk;
de 'hendiatris' is meer omspeling dan vertaling — valt meer onder de uitleg, dt hoe dan ook de 3 woorden op elkaar betrokken zijn;
pf. in vs. 9: op zich heb je gelijk, dat een pf. een resultaat kan aangeven, dus als praesens vertaald kan worden; maar soms kun je de beweging nog mee laten klinken, is hier wel reden toe, vind ik

Andere vertalingen: Joh. 14,1-14 [Evangelie] , Joh. 14,1-14 [Evangelie] , Joh. 14,8-17 [Evangelie] , Joh. 14,8-17 [Evangelie]

Vijfde zondag van Pasen / Cantate - wit

Overige teksten:

Deut. 6,20-25 [OT]
Joh. 14,1-14 [Evangelie]
Gen. 7,6-24 [OT-alt]
Gen. 8,1-5 [OT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 964; Colofon