aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vijfde zondag van Pasen / Cantate, 22 mei 2011
Deuteronomium 6,20-25
Vertaling
20Als je zoon je ooit vraagt
Wat getuigen de voorschriften en de regels1
die JHWH onze god jullie geboden heeft?
21dan moet je tegen je zoon zeggen:
Dienstknechten waren we van Farao in Egypte
maar JHWH heeft ons met sterke hand uit Egypte doen wegtrekken.
22JHWH gaf voor onze ogen grootse en onheilspellende tekens en signalen
in Egypte, bij Farao en zijn hele hofhouding.
23Maar ons heeft hij daarvandaan laten wegtrekken
om ons in het land te doen komen om het ons te geven,2
[het land] dat hij onze vaderen onder ede beloofd had.
24JHWH heeft ons geboden al deze voorschriften ten uitvoer te brengen
JHWH onze god te vrezen
zodat het ons alle dagen goed gaat
en hij ons in leven houdt
zoals [het] op deze dag [het geval is].
25Onze gerechtigheid moet daarin gelegen zijn3
dat wij er zorg voor dragen
dat we dit gehele gebod voor JHWH onze god ten uitvoer brengen
zoals hij ons geboden heeft.
Noten
1De Hebreeuwse tekst heeft letterlijk: wat [zijn] de getuigenissen en de voorschriften (vgl. ch-q-q, ingraveren) en de regels (vgl. sj-p-t, rechtspreken, 'richten')
2Lastig om zo te vertalen dat je dicht bij de tekst blijft. Het Hebreeuws heeft hier een samentrekking die in het Nederlands niet kan, omdat komen in het Hebreeuws geen voorzetsel nodig heeft en daarom het land in het Hebreeuws de eerste keer, bij (doen) komen, kan worden weggelaten.
3Of: 'Gerechtigheid moet er voor ons in gelegen zijn dat '
Afdrukken | vertaling door evert | bij Vijfde zondag van Pasen / Cantate
Laatste wijziging 19 Nov 2013 12:44:28
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Deut. 6,20-25 [OT] , Deut. 6,20-25 [OT] , Deut. 6,20-25 [OT] , Deut. 6,20-25 [OT] , Deut. 6,17-25 [OT-alt] , Deut. 6,20-25 [OT]

Vijfde zondag van Pasen / Cantate - wit

Overige teksten:

Deut. 6,20-25 [OT]
Joh. 14,1-14 [Evangelie]
Gen. 7,6-24 [OT-alt]
Gen. 8,1-5 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1224; Colofon