aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e na Epifanie | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag van Pasen / Jubilate, 15 mei 2011
Genesis 7,1-5
Vertaling
7:11 De HEER zei tot Noach:
Kom, jij en je hele huis, in de ark.
Want jou heb ik gezien:
rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht.
2Van al het reine vee
neem je zeven aan zeven, het mannetje en zijn wijfje
en van het vee dat niet rein is
daarvan twee, het mannetje en zijn wijfje.
3Ook van het gevogelte van de hemel
zeven aan zeven, mannelijk en vrouwelijk
om nageslacht in leven te houden op de gehele aarde.
4Voorwaar, zeven dagen nog
dan laat ik het regenen op de aarde
veertig dagen en veertig nachten:
weg vaag ik al het bestaande, dat ik heb gemaakt
weg van de akker.
5En Noach deed
naar al wat de HEER hem had geboden.
Noten
1Vertaling: SHA
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Vierde zondag van Pasen / Jubilate
Laatste wijziging 4 May 2011 20:14:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Vierde zondag van Pasen / Jubilate - wit

Overige teksten:

Neh. 9,6-15 [OT]
1Petr. 2,19-25 [Epistel]
Joh. 10,1-10 [Evangelie]
Gen. 6,11-22 [OT-alt]
Gen. 7,1-5 [OT-alt]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 29; Colofon