aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag van Pasen / Jubilate, 15 mei 2011
Johannes 10,1-10
Vertaling
1Voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie:
wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur,
maar van een andere plaats binnenklimt,
die is een dief en een rover.
2Maar wie binnengaat door de deur,
dat is de herder van de schapen.
3Voor hem doet de deurwachter open
en de schapen horen naar zijn stem
en hij roept zijn eigen schapen bij name en leidt ze uit.
4Wanneer hij zijn eigen schapen allemaal naar buiten gedreven heeft,
gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem,
want zij kennen zijn stem.
5Een vreemde zullen zij zeker niet volgen,
maar van hem wegvluchten, omdat zij de stem van de vreemden niet kennen.
6Deze gelijkenis vertelde Jezus hen,
maar zij begrepen niet wat hij hen wilde zeggen.
7Toen sprak Jezus opnieuw:
voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie:
ik ben de deur van de schapen.
8Allen die vóór mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers.
Maar de schapen hebben naar hen niet geluisterd.
9Ik ben de deur.
Wie door mij binnengaat zal bevrijd worden
en deze zal ingaan en uitgaan en weide vinden.
10De dief komt slechts om te stelen, te slachten en te gronde te richten.
Ik ben gekomen opdat zij leven hebben
en dat overvloedig hebben.
11Ik ben de goede herder.
De goede herder stelt zijn leven terwille van de schapen.
12Maar wie huurling is en geen herder,
wiens eigen schapen het niet zijn,
die ziet de wolf aankomen en hij laat de schapen in de steek
en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen.
13Want het is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte.
14Ik ben de goede herder en ik ken de mijne
en de mijnen kennen mij,
zoals de vader mij kent en ik de vader ken
en ik zet mijn leven in terwille van de schapen.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Vierde zondag van Pasen / Jubilate
Laatste wijziging 9 May 2011 21:18:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 10,1-10 [Evangelie] , Joh. 10,1-21 [Evangelie] , Joh. 10,1-16 [Evangelie]

Vierde zondag van Pasen / Jubilate - wit

Overige teksten:

Neh. 9,6-15 [OT]
1Petr. 2,19-25 [Epistel]
Joh. 10,1-10 [Evangelie]
Gen. 6,11-22 [OT-alt]
Gen. 7,1-5 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 116; Colofon