aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag van Pasen / Jubilate, 15 mei 2011
1 Petrus 2,19-25
Inleiding
de juiste houding van de ondergeschikte
Vertaling
19Dat is immers genade,
wanneer iemand
met God in gedachten
ten onrechte leed verduurt.
20Wat immers is de roem
wanneer jullie
terwijl jullie zondigen en slaag krijgen,
volharden?
Maar terwijl jullie goed doen en lijden,
volharden —
dat is genade bij God.
21Daartoe immers zijn jullie geroepen,
omdat ook Christus heeft geleden,
voor jullie,
jullie een voorbeeld nalatend,
opdat jullie in zijn voetstappen zouden volgen.
22Hij heeft 'geen zonde begaan
noch werd in zijn mond
bedrog gevonden'1
hij die uitgescholden, niet terug schold,
23lijdend, niet dreigde
maar het overleverde aan hem
die rechtvaardig oordeelt.
24Hij die zelf 'onze zonden heeft opgenomen'2
in zijn lichaam,
op het hout,
opdat wij, van de zonden afgestorven3 ,
voor de rechtvaardigheid zullen leven;
'door zijn wond
zijn jullie genezen'4
25Jullie waren immers
als 'dwalende schapen'5
maar jullie zijn nu omgekeerd
naar de herder en opziener
van jullie zielen.
Noten
1Jes. 53,9
2Jes. 53,4
3hapax
4Jes. 53,5
5Jes.53,6 cf. Ez34:2
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Vierde zondag van Pasen / Jubilate
Laatste wijziging 24 Feb 2015 20:24:49
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Petr. 2,11-25 [Epistel] Als wie vrij zijn...., 1Petr. 2,19-25 [Epistel]

Vierde zondag van Pasen / Jubilate - wit

Overige teksten:

Neh. 9,6-15 [OT]
1Petr. 2,19-25 [Epistel]
Joh. 10,1-10 [Evangelie]
Gen. 6,11-22 [OT-alt]
Gen. 7,1-5 [OT-alt]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 54; Colofon