aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Elfde zondag van de zomer, 3 september 2006
Zacharia 8,20-23
De slip van de mantel van een Joodse man
Vertaling
20Zo zegt JHWH der machten:
Opnieuw zullen er volken komen
en ingezetenen van vele steden;
21en (de) ingezetenen van de ene (stad)
zullen naar de andere gaan en zeggen:
Laten wij gaan om mild te stemmen
het aangezicht van JHWH,
om JHWH der machten te zoeken;
ook ik wil meegaan.
22Vele volken en sterke naties zullen komen
om JHWH der machten te zoeken
in Jeruzalem:
om (er) het aangezicht van JHWH mild te stemmen.
23Zo zegt JHWH der machten:
In die dagen (zal het geschieden)
dat tien mannen uit naties van allerlei talen zullen toegrijpen —
ze grijpen een Judeese man vast bij de zoom van zijn kleed en zeggen:
Met jullie willen wij meegaan,
want wij hebben gehoord
dat God met jullie is.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Elfde zondag van de zomer
Laatste wijziging 30 Nov 1999 00:00:00
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Zach. 8,20-23 [OT] , Zach. 8,20-23 [OT] , Zach. 8,20-23 [OT] , Zach. 8,20-23 [OT] , Zach. 8,1-23 [OT-alt] , Zach. 8,1-23 [OT]
Exegeses: Zach. 8,18-23 [OT] Feesten doe je niet alleen

Elfde zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Zach. 8,20-23 [OT]
Mar. 8,22-26 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 1000; Colofon