aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Paaswake, 23 april 2011
Matteüs 28,1-10
Vertaling
1Laat op de sabbat,
in het aanlichten van de eerste dag van de week,
kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te aanschouwen.
2En zie, een grote beving geschiedde!
Want een bode van de Heer daalde af uit de hemel,
kwam naderbij, rolde de steen van de ingang weg
en ging er bovenop zitten.
3Zijn uiterlijk als een bliksem, zijn kleed wit als sneeuw.
4De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden.
5Ten antwoord zei de bode tot de vrouwen:
Ú behoeft geen angst te hebben,
want ik weet dat u Jezus zoekt, de gekruisigde.
6Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft.
Kom, zie de plaats waar hij gelegen heeft.
7Ga vlug op weg en zeg tegen zijn leerlingen
dat hij is opgewekt uit de doden.
Zie, hij gaat u voor naar Galilea,
daar zult u hem zien.
Zie ik heb het u gezegd.
8En uit gingen zij, snel, bij de gedenkplaats vandaan,
met angst én grote vreugde.
Zij renden om het zijn leerlingen te berichten.
9En zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei:
Verheugt u!
Zij kwamen naderbij, grepen zijn voeten vast
en knielden voor hem neer.
10Dan zegt Jezus tegen hen: hebt geen angst,
gaat heen, bericht mijn broeders dat zij weg gaan naar Galilea.
Daar zullen zij mij zien.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Paaswake
Laatste wijziging 20 Apr 2011 18:05:56
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 28,1-10 [Evangelie] , Mat. 28,1-10 [Evangelie] , Mat. 28,1-10 [Evangelie]

Paaswake - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 1,1-31 [OT]
Gen. 2,1-3 [OT]
Gen. 22,1-18 [OT]
Ex. 14,15-31 [OT]
Ex. 15,1-21 [OT-alt]
Jes. 12,1-6 [Antwoordpsalm]
Mat. 28,1-10 [Evangelie]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 53; Colofon