aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jesaja 52,13-15
13Zie mijn knecht zal succesrijk zijn
Hij zal stijgen, zal verheven en zeer hoog zijn.
14Evenals velen om hem1 1 ontzet waren
zo wezenloos geschonden was zijn verschijning
en ontmenselijkt zijn gestalte –
15zo zal hij vele naties opschrikken2 2;
om hem zullen koningen de mond dicht klemmen.
Want zij, aan wie niets verteld was, zien het
en wie niets gehoord hadden, begrijpen het.
Noten
1MT: 'om jou'.
2'uiteenspetteren'. Zie voor deze en andere keuzen: W.Beuken, Jesaja 2a (POT).

Afdrukken | vertaling door kad | bij Zesde zondag van de Veertig dagen
Laatste wijziging 10 Mar 2011 15:07:49
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 52,13-15 , Jes. 52,13-15 , Jes. 52,1-15 , Jes. 52,12-15 , Jes. 52,13-15 , Jes. 52,13-15 , Jes. 52,13-15 , Jes. 52,1-15
Deze site heeft 254 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 640; Colofon